مقدمات ثبت جهانی قنات و پل تاریخی خرانق فراهم شد

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای یزد از عملیاتی شدن قرارداد پژوهش بررسی جامع قنات و پل خرانق و نقش آنها در نظام بومی تامین آب با هدف نهایی فراهم سازی مقدمات ثبت جهانی این مجموعه تاریخی خبر داد.

«محمدمهدی جوادیان زاده» در این باره افزود: این قرارداد به کارفرمایی شرکت آب منطقه ای یزد و با مشارکت۳۵۲ دانشگاه یزد و مرکز بین المللی قنات و سازه های آبی تاریخی عملیاتی شد.

وی هدف ازاین قرارداد را شناخت بیشتر از کارکرد قنات و پل خرانق و مستندسازی میراث ناملموس این سازه های تاریخی و هدف نهایی فراهم سازی مقدمات ثبت جهانی این مجموعه تاریخی عنوان کرد.

جوادیان زاده محورهای این پژوهش را بررسی های محلی، مطالعات پایه، بررسی اقتصادی و اجتماعی، بررسی زیست محیطی، سابقه تاریخی پل و قنات خرانق، بررسی وضعیت ساختمانی و مورفولوژی این دو بنا، بررسی دانش و فن آوری های بومی مرتبط با پل و قنات خرانق، سابقه نظام مالکیت و مدیریت قنات خرانق، تاثیر عوامل مختلف بر این دو مجموعه، مسائل حقوقی و مستندات قانونی، نقش نظام بومی تامین آب در مدیریت یکپارچه منابع آب در منطقه خرانق و ظرفیت های گردشگری و امکان سنجی ثبت میراث جهانی پل و قنات خرانق برشمرد.

به گزارش یزدی نیوز و به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، این مسئول در پایان خاطرنشان کرد: در این پژوهش که به سفارش شرکت آب منطقه ای در حال انجام است، دانشگاه یزد به عنوان پژوهشگر و مرکز بین المللی قنات و سازه های آبی تاریخی به عنوان ناظر طرح در حال فعالیت بوده و مطالعات پژوهش تاکنون ۱۵درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

منبع:ایسنا یزد

بخش نظردهی بسته شده است..