جنبش دانشجویی یزد لیست منتخب شورای شهر یزد را منتشر کرد

جنبش دانشجویی یزد با بررسی کاندیداهای انتخابات ششمین دوره شورای شهر یزد از بین آنها تعدادی را به عنوان گزینه های منتخب خود انتخاب کرده و تحت عنوان لیست منتخب جنبش دانشجویی منتشر کرد.

جنبش دانشجویی یزد لیست منتخب شورای شهر یزد را منتشر کرد

بخش نظردهی بسته شده است..