گزارش تصویری از کویر نوردی و تورهایی که برای مردم جذاب است

بخش نظردهی بسته شده است..