علی مطهری سرلیست شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز)  قدرتعلی حشمتیان رئیس جبهه مستقلین و اعتدال‌گرایان اظهار داشت: اکثر کاندیداهای جبهه ما در هیئت اجرایی تأیید صلاحیت شده اند.

وی افزود: آقایان علی مطهری، محسن هاشمی، اشرفی اصفهانی، حضرتی، اشراقی و خانم ها فاطمه هاشمی و پیشگاهی فرد از جمله افرادی هستند که در لیست اولیه انتخاباتی جبهه مستقلین و اعتدال گرایان بوده و تأیید صلاحیت شده اند.

رئیس جبهه مستقلین و اعتدال‌گرایان گفت: لیست اولیه انتخاباتی که ما تهیه کردیم، قطعی نیست و لیست قطعی خود را بعد از احراز صلاحیت ها منتشر می کنیم.

حشمتیان خاطرنشان کرد: کماکان سرلیست جبهه مستقلین و اعتدال‌گرایان آقای علی مطهری است و اصلاح طلبان و اصول گرایان معتدل در لیست ما جای دارند و اصلاح طلبان و اصول گرایان تندرو به هیچ وجه در لیست ما جایی ندارند.

 

تسنیم

 

 

بخش نظردهی بسته شده است..