تاجرنیا و بلوری معاونان هیات اجرایی حزب اتحاد شدند

no-thumbs

علی تاجرنیا و رویا بلوری در جلسه شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی به عنوان معاونان رئیس هیات اجرایی در شورای مرکزی اتحاد ملت ایران اسلامی انتخاب شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز پیش از این حسین کاشفی به عنوان رئیس هیات اجرایی و اشرف بروجردی به عنوان معاون سیاسی دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران تعیین شده بودند.

بخش نظردهی بسته شده است..