چهار راهبرد اصلاح طلبان برای ترکیب مجلس آینده

no-thumbs

در آخرین جلسه شورای عالی اصلاحات، احتمالات مختلف پیش روی این جریان سیاسی درخصوص شکل گیری مجلس دهم را مورد بررسی قرار داده و به چهار احتمال برای آن رسیدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز

بر اساس جمع بندی شورای عالی اصلاحات چهار احتمال برای مجلس آینده برای اصلاح طلبان متصور است:

الف- احتمال راهیابی اقلیتی بی تأثیر به مجلس

ب- احتمال راهیابی و شکل گیری اقلیتی مؤثر

ج- احتمال راهیابی اکثریت نسبی

د- احتمال دستیابی به اکثریت مطلق

این شورای همچنین این احتمالا را مورد بررسی قرار داده و به نتایج زیر رسیده است:

گزینه اول(احتمال راهیابی اقلیتی بی تأثیر به مجلس) نمی تواند دلیل موجهی برای شرکت در انتخابات باشد. شاید در صورت تاثیرگذاری افسارگسیخته مجموعه اسباب و علل (مثل عمل کردن هیئت های نظارت بر انتخابات، اعمال قدرت نهادهای…، نظارت شورای نگهبان قانون اساسی در مرحله تأیید صلاحیت کاندیداها) عدم مشارکت در انتخابات، گزینه موثرتر و بهتری باشد.

شورای عالی اصلاحات معتقد است: برخلاف آنچه توسط برخی فعالان سیاسی گفته می شود، در یک جنبش اجتماعی، گاه عدم شرکت در انتخابات، نه موضعی منفعلانه، که اعتراضی فعالانه و در بلندمدت، مؤثر محسوب می شود. چنانچه در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ دیدیم که بیم از عدم شرکت شهروندان در انتخابات، به عقب نشینی نسبی از مواضع قبلی و حتی به رسمیت شناخته شدن مخالفان نظام انجامید.

شورای عالی اصلاحات در مورد احتمال چهارم(احتمال دستیابی به اکثریت مطلق) به این نتیجه رسیده است که تحقق گزینه چهارم، دست کم در صورت تداوم شرایط کنونی دیدگاه های حاکم بر دستگاه های ناظر انتخابات، غیرواقع بینانه باشد.

این شورا می افزاید: احتمال وقوع گزینه سوم(احتمال راهیابی اکثریت نسبی) نیز دور از انتظار خواهد بود، هرچند نمی توان آن را به کلی کنار گذاشت.

گزینه دوم(احتمال راهیابی و شکل گیری اقلیتی مؤثر)، عملی ترین و واقع بینانه ترین احتمال پیش رو خواهد بود. در نظر گرفتن این احتمال، در تصمیم گیری در قبال شیوه ورود به انتخابات، بالابردن انتظارات و سطح امید مردم، و نحوه رسیدن به اجماع در مورد فهرست کاندیداها تأثیری مستقیم خواهد داشت.

 

 

بخش نظردهی بسته شده است..