حضور عارف در یک مجمع حزب اصولگرا:

محمد رضا عارف چرا به مجمع عمومی حزب موتلفه رفت؟

محمدرضا عارف رییس بنیاد امید ایرانیان اعلام کرد به دعوت مصطفی میرسلیم در مجمع عمومی موتلفه حضور یافته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزبه نقل از امیدنامه، رئیس بنیاد امید ایرانیان درباره چرایی حضور در مجمع عمومی یک تشکل اصولگرا گفت: من با اکثر عزیزان موتلفه رابطه شخصی صمیمانه‌ای دارم و با آنها رفیق هستم.

وی افزود:بنا به دعوت آقای میرسلیم، درمجمع عمومی موتلفه حضور پیدا کردم چون به تحزب‌گرایی اعتقاد دارم، اگر احزاب من را دعوت کنند، در صورت اینکه وقت کنم و با برنامه هایم تداخلی نداشته باشد دعوت آنها را می پذیرم.

بخش نظردهی بسته شده است..