ساماندهی انجمن های فرهنگی و هنری مروست

no-thumbs

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مروست از ساماندهی انجمن های فرهنگی این منطقه در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز اکبر رنجبر با بیان اینکه تقویت و توسعه انجمن های فرهنگی از سیاست های پیش روی این اداره است ؛ نقش انجمن های فرهنگی و هنری در رونق فعالیت های فرهنگی و هنری را مهم ارزیابی و خاطر نشان کرد: با راه اندازی این انجمن ها نقش نظارتی و حمایتی این اداره پر رنگ تر خواهد شد.
وی افزود: به تازگی انتخابات انجمن نمایش مروست با حضور مسوولان انجمن نمایش استان یزد برگزار و مسئول این انجمن انتخاب و معرفی شد.
وی افزود: برگزاری انتخابات با حضور هنرمندان دیگر رشته های مختلف فرهنگی وهنری جهت ساماندهی انجمن های فرهنگی و هنری از برنامه های آینده این اداره است که با جدیت دنبال خواهد شد.
رنجبر در ادامه به نقش مهم فرهنگ در توسعه جوامع بشری اشاره و خاطر نشان کرد: رسیدن به توسعه پایدار مستلزم توسعه فرهنگی است.

بخش نظردهی بسته شده است..