با هدف ممنوعیت تبلیغ کالاهای آسیب رسان به سلامت

کارگاه دو روزه ماده ۳۷ در یزد برگزار می شود

کارگاه کشوری آموزشی مشورتی ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه 28 و 29 مهرماه با حضور تعدادی از مسئولان و کارشناسان وزارت بهداشت و سایر وزارت خانه های مرتبط ، مدیران گروه بیماریهای غیرواگیر و مدیران نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی کل کشور توسط حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه ع...

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد؛ مدیر گروه بیماریهای غیرواگیر دانشگاه با اعلام این خبر افزود: بر اساس ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه فهرست اقدامات و کالاهای آسیبرسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض برای این کالاها در ابتدای هر سال توسط کارگروهی با مسؤلیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانههای امور اقتصادی و دارائی، بازرگانی، رفاه و تأمین اجتماعی، صنایع و معادن و معاونت بهداشتی تعیین و ابلاغ شود.

محمد رضا صادقیان اظهار داشت: براساس بند ج همین ماده قانونی، تبلیغ خدمات و کالاهای تهدیدکننده سلامت که مصادیق آن سالانه توسط کارگروه این ماده تعیین و اعلام میشود از سوی کلیه رسانهها ممنوع است وعدم رعایت الزامات قانونی این ماده مستوجب جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یک میلیارد ریال با حکم مراجع ذیصلاح قضائی خواهد بود و در صورت تکرار برای هر بار حداقل بیست درصد به جریمه قبلی اضافه میشود.

وی خاطر نشان کرد: گزارش اقدامات دبیرخانه ماده ۳۷، عوامل موثر بر تعیین فهرست کالاها و اقدامات آسیب رسان ، تجارب جهانی در کنترل کالاهای آسیب رسان  ، چشم انداز غذا در ایران، استراتژی های سالم سازی کالاها و خدمات، قوانین جزایی مرتبط با تولید و عرضه کالاها و خدمات  ، تاثیر تبلیغات بر رفتار مصرف کنندگان و تجارب جهانی در مالیات کالاهای آسیب رسان بخشی از مطالبی است که در این کارگاه دو روزه به آن پرداخته می شود.

خبرنگار؛ لیلا پورزارع

 

 

 

 

 

بخش نظردهی بسته شده است..