پیمانکار شرکت گاز بافق در کار خود تعلل دارد؟

no-thumbs

فریدون میرزایی مدیر عامل شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی بافق گفت:پیمانکار لوله گذار شرکت گاز می بایست ظرف ۵ روز پس ازلوله گذاری کار را به شرکت تعاونی دهیاری تحویل دهد اما گاهاً در برخی موارد انجام این کار یک ماه به طول می انجامد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزپیمانکار مرمت پس از تحویل کار می توانند وارد عمل شود و طبق قراردادی که با شهرداری منعقد شده ظرف مدت ۲۰ روز کار مرمت و آسفالت کوچه ها را به اتمام برساند. تعلل در کار توسط پیمانکار لوله گذار شرکت گاز باعث می شود تا کار مرمت نیز با تاخیر روبرو شود. چند وقت پیش موضوع تاخیر در تحویل کار طی نامه ای به شرکت گاز ارسال شد.بافق پویا

بخش نظردهی بسته شده است..