فیلم: تلاش برای شکستن رکورد ماندن سه ساعت زیر یخ توسط جوان یزدی

جوان یزدی در نظر دارد سه ساعت را در محفظه ای پر از یخ با دمای منهای 15 درجه طاقت بیاورد و رکورد این حرکت را بشکند. او در یک حرکت تمرینی موفق شد اما باید توانش را در کشور امارات هم اثبات کند.

بخش نظردهی بسته شده است..