خام فروشی در کشاورزی ممنوع است

no-thumbs

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور گفت: جلوی صادرات هر نوع ماده کشاورزی خام را باید از کشور گرفت وبا کشاورزی ساختارمند از بحران آب خارج شویم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزحسین صفایی در سمینار کشاورزی کرمان که همزمان با جشنواره فرهنگی و اقتصادی کرمان در برج میلاد برگزار شده است ، گفت: باید کشاورزی ساختارمند و موفق در استان کرمان سامان دهیم و در این خصوص باید چند اصل مدنظر باشد، اولین مسئله این است که از استان ومنطقه ماده خام کشاورزی صادر نشود و براین اساس زنجیره صنایع تبدیلی را شکل دهیم.

وی تاکید کرد: با شرایط تغییرات اقلیمی رخ داده ، ما تغییر برنامه کشت را در کشور شاهد هستیم که به شکل طبیعی اتفاق می افتد از هم اکنون باید برای اضافه تولید وبازار  اینده فکری کرد.

صفایی تصریح کرد:استانهای دیگری قبلا در تولید گوجه نظیر  فارس و خراسان داشتیم که به دلیل افت آب تولید خود را کاهش دادند، حالا در جنوب کرمان گوجه اضافه تولید دارد ولی استانهای خراسان وفارس صنایع تبدلی ایجاد کرده اند و هزینه حمل بردوش کشاورزان است که درخواست ما ایجاد این صنایع در جوار تولید در جنوب کرمان است.

وی با انتقاد از اینکه کشاورزی ما عرضه محور است گفت: اولین شوک در این روش به تولید کشاورزی وارد می شود و کشاورزی باید تقاضا محور تولید شود یعنی باید اول سفارش داده شود تا تولید برنامه ریزی شود.

صفایی بیان کرد: کاهش مصرف آب را باید با برنامه مدیریت شده انجام داد در کنار سرمایه گذاری کشاورزی باید بتوانیم فناوری های جدید آبیاری را به استان منتقل و فرصت های سرمایه گذاری ایجاد کنیم در این حوزه کمبود داریم.

بخش نظردهی بسته شده است..