مراسم تودیع و معارفه مدیر بانک مسکن استان یزد

بخش نظردهی بسته شده است..