سفر آمانو از نگاه آفتاب یزد

no-thumbs

(چراآمانو جواب نداد؟)عنوان سرمقاله امروز روزنامه آفتاب یزد به قلم(فریدون مجلسی)است که در ان می خوانید:

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزدر سفر اخیر آمانو به واشنگتن و حضورش در جلسه یک ساعته با سنای آمریکا گفته می شود که وی در برابر مسائل محرمانه توافق که مربوط به ایران می شد از دادن اطلاعات به جمهوریخواهان جلوگیری کرده است .
در اینکه تا چه میزان در بحث توافق ، امر محرمانه ای وجود داشته خود جای بحث است . به هر حال اگر آمریکا قرار بود تا از این توافق سود ببرد که دیگر نباید امر محرمانه ای در توافق باشد و اگر قرار بود از توافق زیان ببرد هرگز پای میز مذاکره نمی نشست . به نظرم آنچه که بیشتر در اتفاق هفته پیش بین سنا وآمانو رخ داد به علت رعایت بعضی از احترامات کشورها ست که مطمئنا تمایل ندارند تا اطلاعات اینچنینی اشان علنی شود وهمین موضوع باعث شد تا آمانو اطلاعات محرمانه توافق را به طور علنی مطرح نکند . بنابراین آنچه که در موضوع توافق اهمیت دارد ، همان متنی است که در سایت وزارت خارجه ایران هم آمده است .
مطلب بعدی که در باره حضور آمانو در مجلس آمریکا می توان به آن اشاره کرد این موضوع است که اساسا چنین اتفاقی بی سابقه است ، به هر حال مجلس آمریکا بارها از کارشناسان مختلف برای این موضوع دعوت کرده اما آمانو هر کارشناسی نیست . آمانو متعهد در برابر کشورهای مختلف است و حضور او در مجلس آمریکا فقط با موافقت دولت آمریکا صورت گرفته است . دولت آمریکا با حضور رییس آژانس بین المللی اتمی در تلاش بوده تا به سناو کنگره این موضوع را بفهماند که اطلاعات محرمانه ای
که دولت به آنها نداده است را آژانس هم به آنها نخواهد داد تا از این طریق بار فشار سنا را از دوش خود کم کند .
از سویی دیگر شنیده می شود که برخی در مجلس ایران هم خواستار حضور آمانو در این قوه هستند دراینجا هم باید ببینیم که آیا دولت ایران چنین در خواستی را ازآمانو خواهد کرد یا خیر ؟ چون در غیر اینصورت رییس آژانس به ایران نخواهد آمد . دلیلی هم ندارد تا آژانس بخواهد چنین اطلاعات محرمانه اجرایی را به نمایندگانی بدهد که بسیاری ازآنها با پایان این دوره مجلس ، یعنی ۵ الی ۶ ماه دیگر – در این نهاد نخواهند بود .
فراموش نکنیم فشار لابی های جنگ طلب آمریکا بر دولت بود که دولت را وادار کرد تا آمانو را به مجلس بکشاند.به نظر نمی آید دلیلی براینکه یک توافق اجرایی بخواهد به این شکل به مجلس قانونگذاری راه یابد وجود داشته باشد .
دراین بین باید دید که آیا کسانی که خواستار ایجاد اخلال در اجرای توافق هستند بالاخره روی به رفتار عاقلانه خواهند آورد یا خیر ؟

بخش نظردهی بسته شده است..