پاکدستی پاکبان اردکانی در بازگرداندن چک میلیاردی

یک پاکبان اردکانی چک ۴میلیارد ریالی یافته شده را به صاحبش برگرداند.

به گزارش یزدی نیوزاین پاکبان پاکدست اردکانی هنگام تمیز کردن بلوار شهید عاصی زاده کیف حاوی مدارک بانکی و هویتی و یک فقره چک به مبلغ ۴میلیارد ریال را پیدا کرد.

 
وی با رعایت اصول امانتداری، کیف را با همه محتویات به صاحب آن بازگرداند.
 
منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..