دانشگاه یزد دارای ۱۱ نشریه علمی پژوهشی است

no-thumbs

معاون پژوهشی دانشگاه یزد با اشاره به چاپ نشریات علمی پژوهشی در دانشگاه یزد گفت: دانشگاه یزد دارای ۱۱ نشریه علمی پژوهشی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزسید محمد تقی المدرسی، معاون پژوهشی و فناوری استان یزد روز گذشته در نشست شورای مدیران مسئول نشریات علمی و پژوهشی دانشگاه یزد گفت: دانشگاه یزد دارای ۱۱ نشریه علمی پژوهشی است که از این تعداد ۷ نشریه موفق به اخذ مجوز از کمیسیون نشریات علمی و پژوهشی وزارت علوم شده اند و پرونده ۴ نشریه دیگر نیز در نوبت بررسی در کمیسیون مذکور است.

 

وی افزود: نشریه‌های خشکبوم با مدیریت حمیدرضا عظیم زاده، روش‌های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن با مدیریت علیرضا یاراحمدی، سیاست گذاری اقتصادی با مدیریت زهرا نصراللهی، نقد ادب معاصر عربی با مدیریت فاطمه قادری، کاوش‌های مدیریت بازرگانی با مدیریت سعید سعیدا، کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی با مدیریت کاظم مهتدیانی، کتاب قیم با مدیریت بمانعلی دهقان منگابادی دارای مجوز اعتبار پژوهشی هستند و نشریه‌های کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی با مدیریت کمال امیدوار، مدیریت آب در مناطق خشک با مدیریت علی طالبی، شهر و معماری بومی با مدیریت کاظم مندگاری و نشریه ساختارهای جبری با مدیریت سعید علیخانی نشریات در حال انتشار و در نوبت بررسی برای اخذ اعتبار علمی پژوهشی هستند.

 

معاون پژوهشی دانشگاه یزد خاطرنشان کرد: توجه جدی به سیاست وزارت در آمایش مجلات، استفاده حداکثری از سامانه الکترونیکی، تلاش برای شناخته شدن در سطح بین المللی، همکاری و همدلی موثر در برون سپاری،معرفی افراد جدید برای هیات تحریریه، همکاری گسترده با دانشگاهها و مجامع علمی استانی و حرکت به سوی الکترونیکی شدن مجلات از جمله فعالیت ها در جهت افزایش فعالیت این نشریات است.

 

المدرسی در خصوص ارتباط دانشگاه و مجلات گفت: دانشگاه صاحب امتیاز مجله است و در مورد کلیه مجلات، این امتیاز به فرد، گروه یا دانشکده ای واگذار نمی‌شود

بخش نظردهی بسته شده است..