ارتباطات استراتژیک و آینده توسعه در استان یزد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزامروز هر استانی خواستار روند رو به رشد و توسعه است و استفاده هوشمند و آگاهانه از رسانه های ملی و سراسری در جهت تحقق اهداف توسعه ای و ترویج ارزشها و فرهنگ بومی و محلی و پاسخگویی مطلوب کاملا امری واقع بینانه و پذیرفته شده است ، در حال حاضر رسانه ها وظایف مهمتری از اطلاع رسانی یافته اند که ساختن تصویر مثبت از افراد ، سازمان ها و یا یک کشور از آن جمله است که در اصطلاح به این عمل دیپلماسی رسانه ای می گویند . در دیپلماسی رسانه ای از ابزار رسانه نه فقط برای آگاهی بخشی و اطلاع رسانی بلکه به عنوان وسیله ای برای چانه زنی ، مذاکره ، برند سازی و یا برجسته کردن ، ایجاد جریان های خبری و نیز تقویت و گسترش ایده ها استفاده می شود .دیپلماسی رسانه را امروز عموما برای ارتباطات بین الملل مورد استفاده قرار می دهند اما اینجا دربرش ملی – استانی مورد توجه قرار گرفته است .

در دیپلماسی رسانه ای گفته می شود گفتمان اطلاعاتی و مهندسی ساختار ذهن مخاطبان ، بخشی از هر طرح و پروژه موفق محسوب می شود به عبارت دیگر استفاده از رسانه ها فرایندی است آگاهانه و هوشمندانه که برای پیشبرد اهداف مدیران و رونق توسعه ای و اجتماعی ضروری می باشد  .تاکنون استفاده از ظرفیت رسانه ها و کار با آنها عموما معطوف به داخل و با نگاه درون استانی بوده که این روند در پروژه یزد به طور ویزه معطوف به رسانه های ملی و بین المللی است .

دیپلماسی رسانه ای همچنین بخشی از ارتباطات استراتژیک محسوب می شود ، تعریف مفهومی ارتباطات استراتژیک شامل هماهنگ سازی اقدامات ، تصاویر و گفتمان ها برای دستیابی به تاثیرات مطلوب است  که توسط یک رهبری واحد هدایت می شود و نتیجه آن کسب اعتبار و احترام است و با آینده نگری در صدد ایجاد یک تصویر مثبت ، فراگیر و قابل قبول از افراد و یا سازمانها و یا یک جامعه می باشد . باید توجه داشت که در گفتمان ارتباطات استراتژیک شگرد های فریبکارانه و تبلیغات سیاسی – پروپاگاندا – جایی ندارد .

  بر این اساس و با در نظر گرفتن نیازهای حال حاضر و آتی استان و به منظور استفاده هوشمندانه و هدفمند از ظرفیت های رسانه ای در سطح ملی و بین المللی یک هماهنگی اثربخش از ارتباطات فرا استانی و کاملا منطبق با اهداف و منافع ملی ایجاد خواهد شد که جای خالی مدیریت راهبردی رسانه ای را پر می کند و افزایش محسوس و مطلوب ارتباطات و تولید اخبار و جریان سازی خبری را در سطح ملی دنبال می کند .

بطور کلی در ابن طرح مسائل .و اولویت های اصلی استان  نظیر انتقال آب ، گردشگری ، سرمایه گذاری ، صادرات ،  برند سازی و ارتقای نمایش اصالت و هویت ،. نمایش حضور فعال در صحنه تولید ، حفظ محیط زیست و امنیت در اطلاع رسانی برون استانی مورد توجه قرار گرفته و بر آن تاکید می شود .

محورهای حاکم:

۱-     نظارت و هدایت در تولید اطلاعات و اخبار جهت افکار عمومی ملی و بین المللی – نخبگان فکری و اجرایی

۲-     مطالعه و ایجاد جریان گفتمان های رسانه ای و تصویر سازی مطلوب متناسب با مقتضیات زمانی و مکانی در رسانه های سراسری و بین المللی

۳-     پیشنهاد استفاده از جنبه های تکنیکی رسانه بخصوص در موقعیت های بحرانی و تعارض

۴-     هدایت انتشار اخبار گزارشها و تفاسیر رسانه ای و استفاده از حداکثری ظرفیت های رسانه ای

۵-     تحقق سناریوی" تیتر یک " در رسانه های سراسری جهت تاثیر گذاری بر مخاطبان عمومی و خاص ، چانه زنی و تصویرسازی

۶-     دیده بانی  و دروازه بانی اخبار

۷-     تحقق کمپین های رسانه ای

مکانیسم عمل:

احرای این پروژه در ابتدا در قالب استفاده غیر رسمی از تعدادی از متخصصان رسانه و ارتباطات و در گام بعدی به صورت ایجاد مرکز هدایت گر غیر رسمی در استان و یا تهران پیشنهاد می شود  ، زمینه کار در این زمینه به صورت رصد رسانه ها ، شناسایی رسانه های مهم و تاثیرگذار و نیز برقراری ارتباط با رسانه ها می باشد، بطورکلی نحوه عمل به شرح زیر است :

۱-     بررسی منظم رسانه ها در زمینه انعکاس اخبار و رویداد ها همراه با تحلیل محتوای پیام های منتشرشده

۲-     شناسایی رسانه های مهم و تاثیرگذار ملی و بین المللی

۳-     هدایت گری و رهبری تولید اخبار و اطلاعات متناسب با شرایط ( هدایت رسانه و روابط عمومی ) 

۴-     برقرای ارتباط موثر مستقیم و غیر مستقیم – با رسانه ها در جهت انتشار اخبار ، معرفی ظرفیت ها ، قابلیت ها و نخبگان

۵-     بررسی اثربخشی انتشار اخبار و ارزشیابی نتایج آن

۶-     استفاده از ظرفیت های شبکه های اجتماعی

۷-     تاکید بر پوشش های رسانه ای هوشمند و سریع با استفاده از توان روابط عمومی ها و رسانه

۸-     تاکید بر آموزش و تامین تجهیزات ارتباطی و زیرساختی در استان

 

بخش نظردهی بسته شده است..