فلوریست یزدی بر سکوی سوم ایستاد

no-thumbs

فلوریست یزدی مدال برنز مسابقات شمشیربازی جوانان کشور را بدست آورد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزدر ادامه مسابقات شمشیربازی جوانان کشور که در تهران جریان دارد روز یکشنبه چهارم مردادماه دیدارهای اسلحه فلوره برگزار شد.

در دیدارهای انفرادی این اسلحه آرش ملک ثابت شمشیربازی یزدی پس از شهاب شمس تبریزی و علی فرخیزاده از استانهای تهران و آذربایجان غربی بر سکوی سوم ایستاد و مدال برنز را از ان خود کرد.

در ردهبندی نهایی تیم‏ی نیز تیم یزد پس از همدان و آذربایجان غربی به همراه تیم اصفهان به عنوان سوم مشترک دست یافت.

بخش نظردهی بسته شده است..