تقویت امکانات درمانی تامین اجتماعی میبد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزمعاون فرماندار میبد با بیان اینکه بیشتر افراد تحت پوشش تامین اجتماعی از افشار ضعیف و کم درآمد جامعه هستند خواستار تقویت امکانات درمانی این اداره شد.

سید محسن فلاح  در بازدید از بخش های مختلف این اداره از جمله بخش داروخانه،ویزیت پزشکان ،آزمایشگاه و نحوه خدمات دهی کارکنان،بر ارتقاء کیفی خدمات عمومی به افراد تحت پوشش اداره تامین اجتماعی تاکید کرد.

وی با اشاره به ارتقاء درمانگاه تامین اجتماعی به پلی کلنیک گفت:با توجه به جمعیت شهرستان میبد مجوزهای لازم برای ارتقاء درمانگاه تامین اجتماعی به پلی کلنیک گرفته شده است اما برای راه اندازی کامل و بهره برداری از آن که نیاز به بعضی امکانات و به پی گیری جدی است .

رئیس اداره تامین اجتماعی هم با ارائه گزارشی از عملکرد این اداره ،پوشش بیمه ایی این اداره را باعث افزایش خاطر ،ایجاد امنیت روحی و ارتقا بهره وری نیروی کار در شهرستان عنوان کرد .

علیرضا فلاح با اشاره به اینکه بخش عمده منابع از محل دریافت حق بیمه ها تامین می شود مستمری بازنشستگی،از کار افتادگی و بازماندگان ،حمایت در برابرحوادث،غرامت دستمزد ایام بیماری،ایام بارداری، پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی، کمک هزینه ازدواج ،کفن و دفن و بیمه بیکاری را از تعهدات کوتاه مدت تامین اجتماعی برشمرد.

وی با بیان اینکه درحال حاضر ۲۲ هزار و ۶۰۶ بیمه شده اصلی تحت پوشش در این اداره داریم که با افراد تحت تکفلشان ۶۱ هزار و ۶۲۳ نفر می شوند .

فلاح گفت: ۱۸ میلیارد و ۳۶۸ میلیون و ۳۹۳ هزار ریال از تعهدات کوتاه مدت این اداره به بیمه شدگان اجباری و افراد تحت تکفل طبق ضوابط پرداخت شده است .

رئیس تامین اجتماعی افزود : تعهدات بلند مدت که شامل مستمری بازماندگان و بازنشستگی و از کارافتادگی است هم ۳۰۸ میلیاردو ۴۵۵ میلیون ریال پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه تعداد مستمری بگیران ۲۳هزار ۳۱ نفر است که با احتساب افراد تحت تکلفشان ۷هزار و۲۴۷نفر می شوند جمع بیمه شدگان و مستمری بگیران را ۶۸هزار و ۸۸۰ نفر اعلام کرد و گفت:با توجه به جمعیت شهرستان ۷۳ درصد از جمعیت شهرستان میبد تحت پوشش تامین اجتماعی هستند.

رئیس تامین اجتماعی میبد میزان تعهدات این اداره درسال ۹۳ به افراد تحت پوشش را ۳۴۶ میلیارد و ۷۳۷ میلیون و ۳۹۳ هزار ریال بیان کرد و گفت: این میزان در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۲ که۲۵۳ میلیارد و ۹۷۶ میلیون و ۹۲۰ هزار ریال بوده ۳۷ درصد افزایش داشته است .

فلاح در ادامه با اشاره به تعداد دفاتر درمانی هم افزود:در سال ۹۳تعداد ۴۷هزار و ۱۵۸ جلد دفاتر درمانی ساده و تجدید شده و تعداد دفاتر تمدید اعتبار شده ۱۵۰ هزار مورد بوده است.

وی طراحی و نصب آسانسور ،پی گیری و نصب دستگاه بانکی اتی ام بانک رفاه در اداره و افتتاح شعبه اقماری بخش ندوشن و اجرای طرح غیر حضوری لیست ها را از دیگر اقدامات این اداره برشمرد و افزود: تمام بیمه شدگان خاص ،آزاد، اختیاری و رانندگان می توانند بدون حضور در شعبه و غیرحضوری حق بیمه خود را پرداخت کنند.ایرنا

 

بخش نظردهی بسته شده است..