آب انتقالی وارد شبکه بهاباد شد

no-thumbs

فرماندار بهاباد با اشاره به اینکه انتقال آب انتقالی استان به بهاباد محقق شده است گفت: یکی از کارهایی که به نتیجه رسید و مردم شاهد به ثمر رسیدن آن هستند آب انتقالی به بهاباد بود که علیرغم همه مشکلات بویژه مشکلات بودجه، آب وارد منبع بهاباد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزعباس اقبال در جلسه شورای اداری این شهرستان افزود: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد آب انتقالی با آب چاهای شهرستان اختلاط و وارد شبکه شده است و انشاا… در چند ماه آینده این خصوص بیشتر خواهد شد.
وی گازرسانی را یکی دیگراز مطالبات اصلی مردم بهاباد عنوان نمود و گفت: باتوجه به اینکه جمعیت بهاباد کم است ۳ هزار انشعاب گاز داریم؛ اعتبار مورد نیاز خط انتقال گاز ۱۰۰ میلیارد تومان می باشد که ۶۰ درصد آن برای اجرای پروژه می باشد؛ انشاا… امیدواریم در سال جاری شروع خط انتقال گاز را داشته باشیم و در نیمه دوم شبکه داخلی شهر را همزمان شروع کنیم.

بخش نظردهی بسته شده است..