یزد استان برتر ایران در IT

no-thumbs

آخرین آمار از جایگاه استان‌های کشور در دسترسی به IT حکایت از رتبه “متوسط” در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد.آخرین آمارها از استان‌های برتر در دسترسی به فناوری اطلاعات طبق نظام پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران حاکی از این است که تهران، مازندران، سمنان و یزد بالاترین رتبه‌ها را در د...

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز وضعیت این چهار استان به عنوان رتبه‌های اول تا چهارم “خوب” در صورتیکه وضعیت ۱۲ استان بعدی “متوسط” و ۱۵ استان باقیمانده نیز “ضعیف” ارزیابی شده است.میانگین رتبه‌ها حاکی از این است که وضعیت استان‌های ایران در دسترسی به IT، “متوسط” است.جدول زیر جایگاه ۱۰ استان اول ایران را در خصوص این شاخص نظاره‌گر است.

————-

جمعیت کل استان

تعداد خانوار ساکن

دسترسی به رادیو (درصد)

دسترسی به تلویزیون (درصد)

دسترسی به تلفن ثابت (درصد)

دسترسی به اینترنت در محل سکونت (درصد)

دسترسی به رایانه (درصد)

تهران

۱۲۴۶۳۹۵۴

۳۹۸۵۴۱۵

۶۹٫۲

۹۹٫۳

۹۹٫۶

۵۱٫۳

۵۸٫۹

مازندران

۳۱۳۴۱۰۲

۹۹۷۵۲۷

۴۴٫۳

۹۵٫۷

۹۸٫۸

۴۱٫۴

۵۲٫۲

سمنان

۶۵۲۰۹۶

۱۹۷۹۵۹

۷۱٫۶

۹۹٫۶

۹۷٫۷

۳۸٫۳

۴۸٫۹

یزد

۱۰۴۹۸۶۰

۳۳۲۷۲۱

۵۹٫۶

۹۹٫۸

۹۹٫۳

۴۲٫۷

۵۲٫۸

قم

۱۱۹۷۲۴۵

۳۴۷۳۷۱

۹۴٫۳

۹۹٫۵

۹۹

۴۶٫۷

۵۲٫۹

اصفهان

۴۹۸۱۸۲۹

۱۵۵۷۸۳۴

۵۹٫۳

۹۹٫۲

۹۸٫۷

۳۸

۴۹٫۲

بوشهر

۱۰۷۹۸۹۹

۲۷۱۹۲۸

۴۲٫۲

۹۹

۹۸٫۹

۴۰٫۶

۵۲٫۴

مرکزی

۱۴۴۳۲۹۷

۴۵۴۷۱۹

۷۲٫۳

۹۹٫۶

۹۹٫۶

۳۶٫۸

۴۶٫۹

فارس

۴۶۸۶۰۱۵

۱۳۵۱۱۰۲

۶۷

۹۹٫۷

۹۸٫۱

۳۹

۴۸٫۹

آذربایجان شرقی

 

۳۷۸۷۸۳۷

 

۱۱۶۳۸۵۱

 

۵۱٫۸

 

۹۹٫۳

 

۹۸٫۶

 

۳۴٫۱

 

۴۴٫۷

 

بخش نظردهی بسته شده است..