همسر پیانیست «ناصرالدین‌شاه»+عکس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز«انیس‌الدوله» همسر ناصرالدین‌شاه، همچون خود شاه قاجار دلبسته مظاهر مدرنیته در ایران بود، این عکس، او را در حالی نشان می دهد که پشت یک پیانو نشسته است.

 
عکس: پیانونوازی همسر «ناصرالدین‌شاه»

بخش نظردهی بسته شده است..