راهپیمایی روز جهانی قدس در شهرستان مهریز

no-thumbs

راهپیمایی روز جهانی قدس در شهرستان مهریز

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز

تصاویر مهریز نیوز از راهپیمایی روز جهانی قدس در شهرستان مهریز تقدیم میگردد :

۷_۱۰_۲۰۱۵ ۱۱_۴۲ AM_0001 ۷_۱۰_۲۰۱۵ ۱۱_۳۲ AM_0004 ۷_۱۰_۲۰۱۵ ۱۱_۳۲ AM_0001 ۷_۱۰_۲۰۱۵ ۱۱_۳۲ AM_0002

 

۷_۱۰_۲۰۱۵ ۱۱_۲۴ AM_0001 ۷_۱۰_۲۰۱۵ ۱۱_۲۴ AM_0002 ۷_۱۰_۲۰۱۵ ۱۱_۱۴ AM_0001

بخش نظردهی بسته شده است..