ریزش ساختمان در رضوانشهر خانواده ای بی خانمان کرد

وجود چاه عمیق دریکی از کوچه‌های رضوانشهر اشکذر حادثه آفرید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزسحرگاه دیشب هنگام بیدار شدن خانواده‌ای برای صرف سحری شاهد فرورفتن بخشی از منزل استیجاری خود بودند.

فرورفت در چاه عمیق موجب تخریب بخشی از این ساختمان شد که ترس و وحشت ساکنان این واحد مسکونی را به همراه داشت.

خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در برنداشت اما هم اکنون این خانواده ۶ نقره فاقد محلی برای سکونت می‌باشند.

avar04-52-01 avar04-52-02

بخش نظردهی بسته شده است..