مدیر هسته گزینش استانداری یزد معارفه شد

با حضور استاندار یزد مدیر هسته گزینش استانداری معارفه شد.

بخش نظردهی بسته شده است..