حکم مدیریت مخابرات منطقه یزد به محمدرضا زارع ابلاغ شد

سید مجید صدری مدیرعامل شرکت مخابرات ایران حکم مدیریت مخابرات منطقه یزد را به محمد رضا زارع ابلاغ کرد.

به گزارش یزدی نیوز در این حکم سید مجید صدری مدیرعامل شرکت مخابرات ایران آورده است: با عنایت به تخصص، تعهد تجارب مفید و عملکرد مطلوب جنابعالی در راستای اهداف تعیین شده شرکت در زمان سرپرستی منطقه، شما به سمت مدیر منطقه یزد منصوب می شوید.

 
شایان ذکر اینکه محمدرضا زارع از آبان سال ۹۷ به عنوان سرپرست مخابرات منطقه یزد معرفی و در حال حاضر با ابلاغ سمت جدید، حکم مدیریت به نام وی صادر شد.
زارع  پیش از این احکام عضویت در هئیت مدیره مخابرات یزد و قزوین را درکارنامه خود داشته است.
 
منبع: شرکت مخابرات یزد

بخش نظردهی بسته شده است..