محصولات کشاورزی یزد سالم است

no-thumbs

گزارش های متعدد از مصرف کود و سم در تولید محصولات کشاورزی، نگرانی‌هایی را از سلامت این محصولات در بین مردم ایجاد کرده است اما گزارش‌ها حکایت از سلامت محصولات کشاورزی استان دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزدر این میان، نگرانی از سلامت محصولات گلخانه‌ای که دوره کاشت و برداشت کوتاه‌تری دارند، به مراتب بیشتر است، به طوری که بیشتر خانواده‌های یزدی استفاده از این محصولات را در شیوع بسیاری از امراض مزمن موثر می‌دانند.
«سیدجمال سجادی‌پور» مدیرعامل سازمان جهاد کشاورزی استان در‌ ‌گفت‌وگویی با روزنامه همشهری بر سلامت محصولات کشاورزی استان تاکید دارد. ماحصل  این گفت و گو را درپی  می خوانید.

هر از گاهی انتشار اخبار در فضاهای غیررسمی، نگرانی‌هایی را از مصرف محصولات کشاورزی به ویژه محصولات گلخانه‌ای از حیث افزایش مصرف سموم و کود در بین مردم ایجاد می‌کند، چه پاسخی برای مردم درخصوص رفع این نگرانی‌ها دارید؟
تولید محصول سالم و عاری از باقیمانده مواد شیمیایی یکی از اولویت‌های کاری سامان جهاد کشاورزی استان است. تامین امنیت غذایی افراد جامعه به ویژه همشهریان یزدی در ارتباط با مصرف محصولات تولید‌شده در استان نیز از وظایف سنگین این سازمان است و مردم باید بدانند که سازمان جهاد کشاورزی استان با وجود اینکه ردیف اعتباری خاصی در این زمینه ندارد، اما سلامت محصولات کشاورزی را رصد می‌کند و تحت نظارت دارد.

آیا بر روند مصرف سموم و کود در تولید محصولات کشاورزی به ویژه گلخانه‌ها نیز نظارت می شود؟
برای کنترل عوامل خسارت زا به محصولات کشاورزی برنامه مبارزه تلفیقی با آفات تحت عنوان آی.پی.ام در اولویت قرار دارد و تا حد امکان سعی شده است که از سموم کم خطر و با دوره کاری کوتاه در مواقع مناسب استفاده شود. استفاده از سموم بیشتر جنبه پیشگیری از طغیان جمعیت آفت را دارد و در کنار آن ترویج و اشاعه روش‌های کنترل غیر شیمیایی علیه آفات در برنامه‌های مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی قرار گرفته است و بر این موضوع نیز نظارت می شود.

برنامه‌های شما برای تولید محصولات کشاورزی سالم چیست؟
تغذیه صحیح و اصولی محصولات کشاورزی از طریق مصرف کودهای شیمیایی بر اساس نتایج حاصل از آزمون آب، خاک و گیاه در برنامه‌های ترویجی کشاورزان استان است. در این صورت باقیمانده مواد کودی روی گیاهان و محصولان به حداقل خواهد رسید. همچنین ترویج مصرف کودهای آلی فیزیکی از دیگر برنامه‌های تغذیه‌ محصولات تولیدی استان است.

آیا تاکنون از سلامت محصولات کشاورزی استان ارزیابی صورت گرفته است؟
بله، بنا بر گزارش‌های سازمان میادین میوه و تره بار تهران، ارزیابی صورت گرفته در بین محصولات کشاورزی که از استان‌های مختلف کشور در این میدان عرضه می‌شود، محصولات تولیدی استان در جایگاه مناسبی از سلامتی قرار دارد.

آیا سازمان میادین میوه و تره بار متولی ارزیابی سلامت محصولات کشاورزی است؟
خیر، بر اساس قانون حفظ نباتات کشور مصوبه سال ۴۶، وظیفه اصلی کنترل و تایید سلامت محصولات کشاورزی به عهده مراکز بهداشت با همکاری شهرداری‌هاست. اما متاسفانه با وجود اختصاص اعتبار ویژه سلامت به صورت ملی به این نهادها تاکنون حرکتی در استان در این زمینه صورت نگرفته است.

اتهام سالم نبودن محصولات کشاورزی، بیشتربه‌سوی محصولات گلخانه‌ای است، آیا برای ارزیابی این محصولات هم راهکاری دارید؟
بله خوشبختانه به تازگی طرحی مشخص و خاص از‌سوی مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی درباره تولید محصولات گواهی شده در گلخانه‌ها تدوین شده است که در صورت تصویب در شورای سلامت استان و دریافت ردیف اعتباری، شاهد تحولاتی چشمگیر در ارتقای سلامت محصولات گلخانه‌ای خواهیم بود.

بخش نظردهی بسته شده است..