گسترش امور پژوهشی نیاز استان یزداست

no-thumbs

در جلسه مشترک به منظور بررسی میزان اجرایی شدن تفاهم نامه چهارجانه استان با پژوهشکده رویان، اهم اقدامات صورت گرفته اعلام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزنشست مشترک استاندار یزد با روسای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی و جهاد دانشگاهی استان به منظور بحث و گفت و گو پیرامون میزان اجرایی شدن تفاهم نامه موجود فی مابین این سه نهاد و پژوهشکده رویان مبنی بر ایجاد پژوهشکده مهندسی بافت در استان و امور جانبی آن، عصر چهارشنبه ۱۰ تیرماه در دفتر استاندار برگزار شد.
در این دیدار هر کدام از حاضرین، گزارشی از اقدامات صورت گرفته در راستای اجرایی کردن مفاد این تفاهم نامه را به استحضار استاندار یزد رساندند.
استاندار یزد نیز با تاکید بر لزوم ایفاء وظایف محوله در قالب این تفاهم نامه از سوی دستگاه های ذیربط، کار در حوزه پژوهش و تحقیق رالازمه استان ذکر کرد و گفت: در این رابطه استانداری حداکثر حمایت و نقش آفرینی لازم را معمول خواهد داشت.
"میرمحمدی" سپس تاکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی(ره) و جهاد دانشگاهی استان، باید تمامی اقدامات انجام شده در راستای تحقق مفاد این تفاهم نامه چهار جانبه را به صورت مکتوب به استانداری اعلام کنند.
گفتنی است در پایان این نشست، موارد ذیل مصوب شد:
۱- تسریع در احداث مرکز بانک خون بند ناف با ظرفیت ۵ هزار نفر از سوی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی(ره) یزد
۲- تکمیل و بهره برداری ساختمان پیوند اعضاء از سوی این دانشگاه.
۳- بررسی امکان صدور مجوز ایجاد بانک *HLA توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی (ره) یزد به جهاد دانشگاهی استان
۴- اختصاص مکانی مناسب از سوی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی(ره) یزد به جهاد دانشگاهی جهت ایجاد پژوهشکده مهندسی بافت و بانک HLA
۵- ایجاد کارگروه سلولهای بنیادی توسط جهاد دانشگاهی استان به ریاست استاندار یزد
*(نشانگرهائی که بر روی اکثر سلول های بدن فرد وجود دارند و سیستم ایمنی بدن با استفاده از این نشانگر می تواند تشخیص دهند کدام سلول به بدن فرد تعلق دارد و کدام ندارد.)

بخش نظردهی بسته شده است..