خشکیدن درختان و باغ های استان یزد+عکس

no-thumbs

بحران بی آبی باعث شده است بسیاری از درختان در بیش از 300 روستای استان یزد خشک شود و کشاورزی به عنوان شغل جمعیت روستایی در استان یزد تقریبا تعطیل شود.

بخش نظردهی بسته شده است..