عکسی دیده نشده از پدر و مادر یزدی اخوان ثالث

no-thumbs

عکسی دیده نشده از پدر و مادر شاعر سرشناس کشور ،اخوان ثالث که از اهالی فهرج یزد بودند.

بخش نظردهی بسته شده است..