تشویق گردشگران به کهن شهر یزد

عکس نشنال جئوگرافیک از گنبد بقعه تاریخی سید رکن الدین یزد هنگام غروب

سایت نشنال جئوگرافیک عکس "مایکل یاماشیتا" را از گنبد بقعه سید رکن الدین یزد هنگام غروب منتشر کرده است.

بخش نظردهی بسته شده است..