ابتکار جالب میبدی‌ها در استفاده از درختان!!!

no-thumbs

ابتکار جالب میبدی‌ها در استفاده از درختان!!!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز

 

درخت (3)

درخت (15)

 

 درخت (4)

درخت (2)

درخت (1)

 درخت (5) درخت (6)

 

 

درخت (7)

 

 درخت (8) درخت (9)

درخت (16)

   

 

بخش نظردهی بسته شده است..