نقش سیستم های مالی در توسعه اقتصادی استان یزد

no-thumbs

دکتر جمال برزگری خانقاه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز  کشورهای در حال توسعه پیوسته می کوشند تا از طریق تدوین و اجرای برنامه های توسعه دستیابی به یک رشد اقتصادی پایدار را میسر سازند ، اقدامات موفقیت آمیز برنامه های توسعه ، به اطلاعات قابل اعتماد اقتصادی که بتواند پشتوانه تصمیمات متعدد در برنامه ریزیهای مزبور به شمار رود ، متکی است . بسیاری ار برنامه ها ی توسعه در کشورهای آسیایی ، آفریقایی  و آمریکایی لاتین به علت عدم برخورداری از پشتوانه اطلاعات مالی مناسب یا بصورت واقع بینانه تدوین نشده اند یا در حین اجرا با مشکلات متعدد برخورد کرده اند. اطلاعات در واقع ابزار تصمیم گیریهای مدیریت است و میزان صحت و دقت تصمیمات مدیریت نیز بستگی به میزان صحت و دقت اطلاعات دارد که در زمان تصمیم گیری در اختیار وی قرار دارد. بعلاوه باید توجه داشت که اطلاعات مرتبط با یک سازمان توسط استفاده کنندگان و مراجع مختلفی جهت تصمیم گیری مورد استفاده قرار می گیرد. سیستم اطلاعاتی حسابداری  بعنوان اولین و اصلی ترین سیستم اطلاعاتی هر سازمان باید همواره تامین نیازهای اطلاعاتی آن قشر از استفاده کنندگان  که بیشترین ، متنوع ترین و مداومترین استفاده از این اطلاعات جهت تصمیم گیری را دارند مد نظر قرار دهد و بدیهی  است که در هر سازمان اولین و اصلی ترین استفاده کنندگان که همواره در جریان تصمیم گیریهای لحظه ای و روزمره سازمان قرار دارند، همانا مدیران آن واحد هستند. اگر سیستم اطلاعاتی حسابداری موجود در سازمان قادر باشد نیازهای اطلاعاتی مدیران را برآورده نماید به طریق اولی نیازهای اطلاعاتی سایر مراجع تصمیم گیری نظیر مجامع عمومی ، دولت، وام دهندگان و غیر نیز خارج از مجموعه فوق نخواهد ب

بنابراین استفاده از سیستم های حسابداری بعنوان بخشی از نظام اطلاعاتی نقش مثبت و مؤثری در توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف را ایفا می کند . هیچ جامعه ای به اهداف توسعه اقتصادی مورد نظر خود نایل نخواهد شد مگر آنکه زمینه لازم برای رشد و گسترش سیستمهای اطلاعاتی مالی را فراهم ساخته و باعث اثر بخشی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری گردد. بررسی تحقیقات انجام شده  قبلی نشان داد که اثر بخشی سیستم اطلاعاتی حسابداری  می تواند از ارزیابی ارائه اطلاعات به مدیریت جهت تصمیم گیریها، محاسبه ارزش افزوده های ایجاد شده و یا از اندازه گیری موفقیت سیستم در رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده مشخص گردد.

امروزه به جرات می توان گفت که هر تصمیم مدیریت آثارو نتایج مالی در پی دارد و به همین جهت مدیریت برای اخذ هرتصمیمی به اطلاعات مالی نیازمند است. وظیفه تهیه این اطلاعات و پردازش انها به عهده سیستمهای اطلاعاتی حسابداری است . و موفقیت سیستم اطلاعاتی حسابداری بستگی به این دارد که با ارائه اطلاعات حسابداری تصمیم گیریهای مدیران چقدر بهبود می یابد. بنابراین صرف ارائه اطلاعات نمی‌تواند مدیریت را در انجام وظایف خود یاری کند بلکه اطلاعات ارائه شده باید دارای ویژگیهایی باشد که مدیریت در فرایند تصمیم گیری به کار گیرد.

            آنچه مسلم است این که  وجود سیستمهای حسابداری اثربخش در توسعه اقتصادی استان یزد  که یک استان صنعتی معدنی به شمار می رود تأثیر بسزایی دارند. ایجاد یک سیستم اطلاعاتی حسابداری اثر بخش در استان یزد مستلزم شرایطی است که بدون توجه به هرکدام ار آنها تأثیر اثر بخشی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری راسست خواهد کرد و چنانچه هر یک از این شرایط بطور ناقص محقق شود سیستم متأثر از این کاستی ها دچار نارسایی می گردد.

شاید درمرحله اول بطور خلاصه شرط اصلی رشد حسابداری در یک جامعه در حال توسعه را ناشی از درک اهمیت حسابداری در توسعه اقتصادی توسط حکومتها و برنامه مدیران اقتصادی و انتقال مناسب این استنباط به جامعه دانست. در جامعه ما پیش شرطهای مادی و فیزیکی توسعه اقتصادی را به مراتب بیش از پیش شرطهای غیر ملموس توسعه اقتصاد درک می کند یعنی در جامعه ما بدون تردید درک شده است که برای توسعه حتماً باید سرمایه گذاری کرد ولی متأسفانه در زمینه های فکری و اندیشه ای که اساس کار است به نظر می آید هنوز اقدام عملی و جدی انجام نشده است . در این شرایط طبیعی است که در مورد نظام اطلاعات حسابداری نیز به تبع آن زیاد فکری و کاری نشده است.اما برخی از شرایط که برای اثر بخش شدن سیستمهای اطلاعاتی استان می تواند مفید باشند عبارت از :

    تشکیل یک تشکل حرفه ای برای حسابداری و حسابرسی استان تا در قالب آن بتوان فعالیتهای زیر را صورت داد .

الف- شناخت نیازهای اطلاعاتی استان در زمینه حسابداری و حسابرسی

ب – تبادل اطلاعات بین اعضای جامعه حسابداری استان

ج-تدوین و طراحی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری مناسب استان خصوصاً طراحی سیستمهای کنترلهای داخلی مناسب برای سازمانها و شرکتهای استان که اثربخشی لازم را دارا باشد.

    تشویق به مشارکت ارائه دهندگان اطلاعات مالی در دوره های آموزشی ضمن خدمت برای بهره گیری از آخرین تغییرات صورت گرفته درزمینه استانداردهای حسابداری و قوانین مرتبط دیگر

    استفاده از سیستمهای کامپیوتری و نرم افزارهای هماهنگ و مفید با توجه به نیازهای اطلاعاتی مشترک استان

    توجه و اهمیت دادن به کنترلهای داخلی توسط حسابداران ، مدیران و سایر استفاده کنندگان

    هماهنگی و ارتباط بین صنایع استان با مراکز دانشگاهی جهت درک متقابل

    توجه به مطلوبیتهای کیفی اطلاعات با توجه به نیازهای استان

    ایجاد تحول رفتاری در یکایک افراد جامعه درقالب تحول فرهنگی برای ارائه اطلاعات شفاف به جامعه

    ارج نهادن به نقش حسابداران در سطح بنگاه ، استان و جامعه و ….

استادیار گروه حسابداری دانشگاه یزد

یزد – دانشگاه یزد – دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری

 

بخش نظردهی بسته شده است..