انتصاب اعضای شورای فنی میراث فرهنگی یزد

no-thumbs

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور طی حکمی شورای فنی اداره کل را تشکیل داد و رئیس شورا و اعضای آن را مشخص کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزمدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد در این رابطه گفت: با توجه به صلاح‌ دید آقای سلطانی فر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مبنی بر ضرورت تشکیل شورای فنی استان‌ها، این شورا در راستای بهره گیری از توان و ظرفیت کارشناسی استان‌ها تشکیل و اعضای آن برای مدت دو سال انتخاب شدند.

 
شرافت افزود : بنابر آیین نامه شورای فنی، هرگونه مداخله در آثار ثبتی با رعایت مفاد آیین نامه و پس از ارسال صورت جلسات و گزارشات مربوطه به معاونت میراث فرهنگی سازمان و تأییدیه نهایی این معاونت قابل اجرا است.
 
وی گفت : وظیفه این شورا حفظ و احیای آثار ، بناها ، مجموعه ها و محوطه های تاریخی و نیز بهره مندی از خرد جمعی و توان کارشناسی استانها در بررسی و ارزیابی طرح ها در جهت حفظ و صیانت از میراث فرهنگی و ارتقای کیفی فرآیند حفاظت و مرمت است.
 
این مقام مسئول تصریح کرد : شورای فنی استان به عنوان زیرمجموعه معاونت میراث فرهنگی کشور و شورای فنی سازمان است که با هدف بررسی و اظهار نظر کارشناسی در زمینه پژوهش ها، مطالعات و ارزیابی طرح ها و اقدامات با موضوع حفاظت، مرمت و ایجاد تغییرکاربری ، باززنده سازی، ساماندهی، توسعه و عمران و کلیات مداخلات در عرصه و حریم آثار ثبت شده در فهرست میراث ملی ایران، با رعایت دستورالعمل ها و منشورهای ملی و بین المللی خواهد بود که حوزه جغرافیایی تصمیم گیری شورا، منحصر به استان خواهد بود و همچنین اظهار نظر در مورد آثار غیرثبتی واجد ارزش حفاظت نیز در حدود اختیارات شورای مذکور است.
 

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان رئیس شورای فنی، محسن ذاکری نیا معاونت میراث فرهنگی اداره کل به عنوان دبیر شورای فنی و آقایان محمدحسن خادم زاده ، کاظم مندگاری، سیدعلی اکبر کوششگران، نریمان فرحزا، ساشا ریاحی مقدم، رضا ابویی، محمدرضا نقصان محمدی، ابراهیم کاظم نژند، سیدمحسن رضوانفر، حسینعلی رحیمی بندرآبادی و منیژه جعفری ندوشن از اعضای این شورا هستند

بخش نظردهی بسته شده است..