سرمایه اجتماعی به نام یزدی بودن

مریم موسوی

به گزارش یزدی نیوز «یزدی ها مردم صلح جو و مهربانی هستند, یزدی ها پاک دستند, پلاک ماشینش ۵۴ است؟ نیاز به بازرسی ندارد یزدی ها خلاف کار نیستند قابل اعتمادندو…»این جملات و مشابه اینها را آنقدر از دوستان و آشناهای غیریزدی شنیده ایم که دیگر  برایمان عادی شده است وشاید کمتر  قدر این سرمایه مهم اجتماعی را می دانیم. 

بی گمان خیلی زودتر از اینکه "هانی فان " در سال ۱۹۱۶ برای اولین بار بحث سرمایه اجتماعی (social capital) را در دانشگاه ویرجینیای غربی در آمریکا مطرح سازد؛اجداد و نیاکان ما زمینه های سرمایه اجتماعی و حسن نیت نسبت به یزدی ها را با اعتماد, صداقت, سلامت نفس,هم دردی با دیگران, دوستی ,همبستگی, فداکاری , مشارکت و…برای ما پایه ریزی می کردند و حتی سالها قبل از اینکه "جین جاکوب "در سال ۱۹۶۱ مفهوم سرمایه اجتماعی را در برنامه ریزیهای خود به کار برد و این مبحث مهم شکل جدی به خود بگیرد. اجداد پرتلاش و سختکوش ما اولویت کارهایشان بر اساس همین اعتماد و صداقت و فداکاری بود. 
سرمایه اجتماعی را بعد معنوی یک اجتماع می گویند که با ایجاد زمینه هایی در راستای تشویق افراد به همکاری و مشارکت در تعاملات اجتماعی قادر است به حل میزان بیشتری از معضلات موجود در آن اجتماع فائق آید و حرکت به سوی رشد و توسعه شتابان اقتصادی,سیاسی,فرهنگی و… را امکانپذیرتر سازد.
برای سرمایه اجتماعی تعاریف و مفاهیم متعددی بیان شده است که به نظر می رسد ساده,گویا و کاربردی ترین تعرف را "جیمز کلمن"در سال ۱۹۶۶ ارائه داده است که:«سرمایه اجتماعی شامل یک چارچوب اجتماعی است که موجب تسهیل روابط میان افراد درون این چارچوب می شودبه گونه ای که فقدان آن ممکن است در دستیابی به هدف معین هزینه بیشتری به افراد آن جامعه تحمیل کند.»
سرمایه اجتماعی به عنوان یک اصل اساسی برای رسیدن به توسعه پایدار محسوب می شودو گفته می شود که حکومت ها و دولتمردانی موفق تر هستند که بتوانند با اتخاذ سیاستهای لازم و ارائه راهکارهای مناسب در ارتباط با جامعه به تولید و توسعه سرمایه اجتماعی بیشتری نائل شوند؛اما در حقیقت تلاش برای توسعه و ترویج مولفه ها و جنبه های سرمایه اجتماعی بیشتر بر عهده منابع و نهادهای غیردولتی و غیر رسمی است که بیشتر و بهتر از نهادهای رسمی مسئولیت خود را به انجام  می رسانند و تاثیرات بیشتر و بهتری برجامعه دارند. سرمایه اجتماعی همان ارتباطات و شبکه های اجتماعی هستند که می توانند حس همکاری و اطمینان را در میان افراد یک جامعه پدید آورند.
همانطور که اجداد مان سرمایه اجتماعی به نام یزدی بودن را برای ما به ارمغان گذاشتند؛ امروز نیز همه ما به عنوان یک یزدی باید برای تقویت این سرمایه های  اجتماعی و پاسداشت اعتماد به یزدی ها برای نسل آینده شهرمان از طریق تشویق افراد به سمت استفاده از انرژی و توانایی بالقوه جمعی و توسل به حمایت و پشتیبانی یکدیگر,داشتن صداقت,حمایت از یکدیگر و استفاده از پتانسیل های گروهی و… برنامه ریزی و تلاش کنیم. 
 

۲ دیدگاه

  • مسافر

    متاسفانه امروزه این سرمایه از بین رفته یا حداقل خیلی کمرنگ شده . دیگر مردم یزد با هم مهربان نیستند و به حقوق همدیگر احترام نمیگذارند علی الخصوص در رانندگی . همچنین همه به هم به چشم منبع درآمد نگاه میکنند و دیگر کسی مثل قدیم هوای همشهریها را ندارد . فکری برای بازگرداندن این سرمایه بکنیم