انتصاب جدید در دانشگاه یزد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) محمدصالح اولیا، رئیس دانشگاه یزددر مراسم معرفی رئیس جدید دانشگاه فنی و مهندسی دانشگاه یزد با اشاره به پردیس های دانشگاهی دانشگاه یزد گفت: یکی از برنامه های مهم ما در راستای پردیسی کردن دانشکده های دانشگاه یزد است و با توجه به تصویب هیات امنا در این جهت گام برداشته ایم.

وی افزود: ما در ساختار جدید دانشگده ها به صورت بسیار موثر عمل خواهیم کرد به نحوی که می توانیم در پردیس ها تفویض اختیار داشته باشیم و به نوعی این پردیس ها دانشگاه های کوچک هستند و هر کدام از مسئولان دانشکده به صورت مسئول آن تصمیم گیری می کنند و برای امور تصمیم گیری می کنند.

رئیس دانشگاه یزد تصریح کرد: ما در پردیس های دانشگاهی به دنبال انجام فعالیت ها توسط دانشکده ها هستیم و قصد هیچ دخالتی در امور نداریم و به نحوی مسئولیت آنها کم نمی شود و بسیاری از مسائل نیز در همان دانشکده ها انجام می شود.

 

اولیا خاطرنشان کرد: ایجاد پردیس یک فرصتی است تا گروه‌هایی که این ظرفیت را دارند که تبدیل به دانشکده شوند به دنبال توسعه رشته و جذب هیات علمی به صورت هدفمند باشند و یک فضایی برای توسعه هدفمند بسیاری از رشته‌هایی که به آن نیاز داریم فراهم شده است و این مسئولیت به عهده گروه‌ها و دانشکده‌ها است که این رشد را فراهم کنند.

دانشجو

۱ دیدگاه