مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد:

سعی خواهیم کرد تا قبل از انتخابات معوقات بازنشستگان پرداخت شود

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد با اشاره به اینکه به معوقات بازنشستگان آموزش و پرورش یک موضوع کشوری است،تصریح کرد:امیدواریم تا قبل از انتخابات معوقات بازنشستگان پرداخت شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) احمد شیرزاد در گفتگو با تابناک یزد با بیان اینکه سعی خواهیم کرد تا قبل از انتخابات معوقات بازنشستگان پرداخت شود،تصریح کرد:شخص رییس جمهورو وزیر آموزش و پرورش  پیگیر این موضوع هستند.

وی تاکید کرد که یکی از الویتهای ویژه آموزش و پرورش پرداخت معوقات بازنشستگان این سازمان است.شیرزاد افزود:حدود ۵۰۰بازنشسته یزدی منتظر پرداخت معوقات خود هستند.

 

۱ دیدگاه