مدیرکل امنیتی استانداری یزد:

اجازه تهدید را به گروهی نمی دهیم/سخنرانی موسوی لاری با مجوزهای قانونی برگزار می شود

مدیرکل امنیتی استانداری یزد نسبت به تهدید تعداد قلیلی که قصد برهم زدم مراسم وزیر کشوردولت اصلاحات در یزد را دارند هشدار داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) احمد ترحمی در گفتگو باتابناک یزد، گفت:مراسم امروز موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات با مجوز برگزار می شود و فرد یا گروهی قصد خلل در این برنامه سیاسی را ندارد.

وی در عین حال گفت:این دوستان همیشه این نوع تهدیدها را در یزد داشته اند،اما دولت اجاز نخواهدداد که با بی قانونی جلوی روند یک کار را بگیرند.

ایم گفته در حالی بیان می شود که جمعی از معترضان دانشگاه یزد تهدید کرده اند که در صورت سخنرانی امروز عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات در این دانشگاه تمام سعی خود را خواهند کرد که این مراسم را بهم بزنند.

همچنین اطلاعیه ای در دانشگاه یزد پخش شده شده است که در آن تهدید شده حضور موسوی لاری در دانشگاه هرگز تحمل نخواهد شد.

نویسندگان این اطلاعیه در ادامه هشدار داده انداز هر راهی برای خدشه دارنشدن خط های قرمز نظام استفاده خواهند کرد و مسئولیت آن برعهده مسئولین بی بصیرت است!
شواهد تابناک یزد نشان می دهدطی چند روز گذشته شبنامه هایی نیز بر علیه این سخنرالن در سطح دانشگاه یزد توزیع شده است.
گفتنی است سخنرانی موسوی لاری امشب به همت تشکل دانشجویی اعتدال و توسعه برگزار می شود.

 

۲ دیدگاه