اعتراض دانشجویان دلواپس یزدی نسبت به سخنرانی موسوی لاری:

پخش شبنامه علیه وزیر کشور دولت اصلاحات در یزد

جمعی از معترضان دانشگاه یزد تهدید کرده اند که در صورت سخنرانی امروز عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات در این دانشگاه تمام سعی خود را خواهند کرد که این مراسم را بهم بزنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) تابناک نوشت:مچنین اطلاعیه ای در دانشگاه یزد پخش شده شده است که در آن تهدید شده حضور موسوی لاری در دانشگاه هرگز تحمل نخواهد شد.

نویسندگان این اطلاعیه در ادامه هشدار داده انداز هر راهی برای خدشه دارنشدن خط های قرمز نظام استفاده خواهند کرد و مسئولیت آن برعهده مسئولین بی بصیرت است!
شواهد تابناک یزد نشان می دهدطی چند روز گذشته شبنامه هایی نیز بر علیه این سخنرالن در سطح دانشگاه یزد توزیع شده است.
گفتنی است سخنرانی موسوی لاری امشب به همت تشکل دانشجویی اعتدال و توسعه برگزار می شود.
به هر روی این خبر درحالی منتشر می شود که سخنرانی پیش از این موسوی با تجمع برخی از افراد تندرو در ورامین با حاشیه هایی رو برو بود.

۱ دیدگاه