نتیجه یک کمپین در شبکه های اجتماعی

عکس: روزنامه اطلاعات تمام شد لطفا سوال نفرمایید

در روزهای اخیر کمپینی برای حمایت از سیدمحمود دعایی نماینده ولی فقیه ومدیر مسوول روزنامه اطلاعات به راه افتاده است. در این کمپین از مردم خواسته شده روز یکشنبه در حمایت از دعایی یک نسخه اطلاعات خریداری کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز)  در روزهای اخیر کمپینی برای حمایت از سیدمحمود دعایی نماینده ولی فقیه ومدیر مسوول روزنامه اطلاعات به راه افتاده است.  در این کمپین از مردم خواسته شده روز یکشنبه در حمایت از دعایی یک نسخه اطلاعات خریداری کنند.

حضور خبرنگار یزدی نیوز در برخی کیوسک های روزنامه فروشی یزد نشان از فروش همه نسخه های اطلاعات در ساعت اولیه صبح دارد.

۴ دیدگاه