مدیرکل دفتر حیات وحش و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست

صدور مجوز برای ماهی تیلاپیا در یزد جنبه تجاری ندارد

مدیرکل دفتر حیات وحش و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: صدور مجوز برای ماهی تیلاپیا در مرکز تحقیقات بافق استان یزد فقط در حد پایلوت است و به هیچ وجه جنبه تجاری ندارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) مجید خرازیان مقدم  با اشاره به اینکه برخی صدور مجوز برای ماهی تیلاپیا در مرکز بافق را تجاری می دانند افزود: صدور این مجوز به هیچ وجه جنبه تجاری ندارد.

وی اظهار کرد:مرکز بافق سالها است که بر روی ماهی تیلاپیا کارهای تحقیقاتی انجام می دهد، این مرکز دارای ۱۰ مزرعه یا کارگاه است که صدور این مجوز به معنای اجازه فعالیت تحقیقاتی فقط در این مزارع است.
وی تاکید کرد: تعریف و کار پایلوت مشخص است در واقع یک کار علمی است که خروجی آن به ما می گوید چه تصمیمی درباره اقدام شیلات برای آینده، در مورد ماهی تیلاپیا اخذ کنیم.
خرازیان مقدم اظهار کرد: دوباره تاکید می کنم صدور این مجوز به معنای پرورش تیلاپیا و تجاری سازی آن نیست زیرا طرف مقابل ما موسسه تحقیقات علوم شیلاتی است که فقط کارهای تحقیقاتی انجام می دهد.
وی گفت: قرار است در همان کارگاه ها و در محدوده سایت کارهای تحقیقاتی انجام دهند و اگر لازم باشد ماهی ' ابرنر ' را وارد کنند یا به تشخیص خودشان در داخل تولید کنند اما تمام این کارها فقط در حد پایلوت است.
مدیرکل دفتر حیات وحش و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در صورتجلسه ای که برای این مساله تنظیم شد در برخی بندهای آن اصلاحاتی انجام دادیم چون تاکید ما بر روی پایلوت بودن بود، بعد آنرا به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ارسال کردیم بنابراین کاری که اکنون در سایت بافق انجام می شود تک جنس سازی به روش JMT یعنی روش ژنتیکی است.
وی افزود: اکنون نرسازی به روش هورمونی انجام می شود که به اعتقاد سازمان محیط زیست این روش باید متوقف می شد زیرا اعتقاد داریم روش تک جنس سازی به روش JMT ایمن تر است.
خرازیان مقدم گفت: روشJMT حدود یکسال است در سایت بافق به اجرا در آمده و به اعتقاد محققان این مرکز به نتیجه رسیدن این تحقیقات به سه سال زمان نیاز دارد بنابراین تا نتیجه کار حداقل دو سال زمان می برد.
*** ماهی تیلاپیا
تیلاپیا Tilapia نوعی ماهی یوری هالین است که قابلیت زندگی در همه نوع آب اعم از آب دریا، آب لب شور و حتی رودخانه ها را دارد. ماهی یوری هالین تحمل بالایی نسبت به تغییرات شوری آب دارد.
جنس تیلاپیا از اعضای خانواده سیکلید و از راسته سوف ماهیان است که دارای بدنی مستطیلی شکل با فلس های ریز هستند. باله پشتی بلندی با ۲۳ تا ۳۱ خار و شعاع دارند. بینی آنها دارای یک سوراخ در هر دو طرف است. این گونه آبزی دارای دو زیر جنس است که تفاوت اساسی آنها در روش تولید مثل آنها است.
زیستگاه اصلی این ماهی شرق آفریقا به ویژه کنیا است. ژاپنی ها به عنوان ماهی خوراکی تیلاپیا را از مالزی به کشور خود بردند و به عنوان گونه پرورشی معرفی کردند. امروزه تیلاپیا در ژاپن، روسیه، هند و بخش هایی از آمریکا و اروپا پرورش داده می شود. این ماهی گونه ای مهاجم است از این رو سازمان حفاظت محیط زیست با پرورش انبوه ان در داخل کشور مخالف است و بارها نیز این مخالفت خود را اعلام کرده است.
منبع: ایرنا

۱ دیدگاه