تلفن مستقیم مدیران ادارت دولتی استان یزد

no-thumbs

تلفن مستقیم مدیران ادارت دولتی استان یزد

سازمان / شرکت / اداره

نام و نام خانوادگی

مستقیم

اداره

فاکس

 

 

استاندار یزد

سیدمحمد میرمحمدی

۶۲۴۲۲۰۰

۶۱۱۱

۶۲۴۳۸۸۸

معاون برنامه ریزی

محمدرضا بابایی دره

۶۲۴۱۱۵۶

۶۲۴۱۱۵۱

۶۲۴۱۱۵۵

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی

عباسعلی رضایی

۶۲۴۰۸۰۰

۶۱۱۱

۶۲۴۲۳۰۰

معاون سیاسی و امنیتی

محمدعلی طالبی

۶۲۴۲۴۰۰

۶۱۱۱

۶۲۳۳۳۹۸

معاون عمرانی

سیدمحمدرضا سیدحسینی

۶۲۴۲۷۰۰

۶۱۱۱

۶۲۴۵۷۲۵

مدیرکل حوزه استاندار

عباس حیدری

۶۲۴۲۲۰۰

۶۱۱۱

۶۲۴۳۸۸۸۸

رئیس دفتر استاندار

علی دوستان

۶۲۴۲۲۰۰

۶۱۱۲۳۴۵

۶۲۴۳۸۸۸۸

مدیرکل اداری و مالی

هادی هادی نسب

۶۲۳۵۰۷۴

۶۱۱۱

۶۲۴۳۸۸۸

         

مدیرکل دفتر امور شهری

سیدرضا خادمی

۶۲۴۵۴۰۰

۶۱۱۱

۶۲۴۵۷۲۵

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

مجید جوادیان زاده

۶۲۸۴۴۸۰

۶۱۱۱

۶۲۴۹۲۹۲

مدیرکل دفترفنی

محمدرضا یادگاری

۶۲۳۳۰۶۰

۶۱۱۱

۶۱۱۲۳۹۶

مدیرکل سیاسی و انتخابات

سعید عبدالهی

۶۲۴۷۲۰۰

۶۱۱۱

۶۲۴۳۸۸۸

مدیرکل دفتر امور هماهنگی اقتصادی

سیدحسین دشتی

۶۲۳۲۵۹۱

۶۲۴۱۱۵۱

۶۲۴۳۸۸۸

مدیرکل امنیتی انتظامی

احمد ترحمی

۶۲۴۳۱۰۰

۶۱۱۱

۶۲۴۳۱۰۰

مدیرکل مدیریت بحران

محمدحسین امامی

۶۲۴۲۱۲۱

۶۲۹۲۰۴۰

۶۲۹۲۰۴۱

۶۲۴۰۳۴۳

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات

علی نمازی

۶۲۴۷۰۲۲

۴-۶۲۴۱۱۵۱

۶۲۴۱۱۵۵

مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش

سید مجتبی حسینی پور

۶۲۹۰۶۱۰

۶۲۹۰۶۱۱

۴-۶۲۴۱۱۵۱

۶۲۹۰۶۱۲

مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد ، بازرسی و پاسخگویی به شکایات

محمدجواد رامشک

۶۲۳۳۱۹۱

۶۱۱۱

۶۲۸۴۹۵۹

مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی

رضا زارع زاده

۷۲۵۲۲۱۰

۷۲۴۵۰۵۵

۷۲۴۴۰۵۵

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه

محمدرضا نبی

۶۲۴۷۰۲۱

۶۲۴۱۱۵۱

۶۲۴۱۱۵۵

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات

اکرم فداکار

۶۲۸۴۷۸۷

۶۱۱۱

۶۲۸۴۷۸۷

مدیرکل دفتر منابع انسانی و تحول اداری

سید حسن سالاری

۶۲۴۰۹۰۰

۶۱۱۲۳۰۱

۶۲۸۴۷۸۷

مدیرکل دفتر امور روستایی

هادی مقیمی

۶۲۴۰۶۰۰

۶۱۱۲۲۷۵

۶۲۴۳۸۸۸

مدیر هسته گزینش استانداری

علی اکبر کارگر

۶۲۴۴۵۵۷

۶۱۱۲۵۳۶

۶۲۴۳۸۸۸

مشاور استاندار و مسئول امور ایثارگران

احمدعلی دشتی پور

۶۱۱۲۳۹۱

۶۱۱۱

۶۲۸۳۶۰۲

مشاور استاندار در امور روحانیان

حجت الاسلام جعفررحمانی

۶۲۴۴۰۰۱

۶۱۱۱

۶۲۴۳۸۸۸

مشاور استاندار در امور فرهنگی و ارتباطات

غلامرضا محمدی

۶۲۴۶۸۴۶

۶۱۱۲۳۳۳

۶۲۴۳۸۸۸

مشاور استاندار در امور صنعتی

علی افخمی

۶۱۱۲۳۲۰

۶۱۱۱

۶۲۴۳۸۸۸

مشاور استاندار در امور ورزش و جوانان

محمدرضا علمدار یزدی

۶۱۱۲۳۲۰

۶۱۱۱

۶۲۴۳۸۸۸

مشاور استاندار در امور آموزش و سلامت

محمد دهستانی

۶۱۱۲۴۰۸

۶۱۱۱

۶۲۴۳۸۸۸

مشاور استاندار در امور هنری

ابوالقاسم دهقان

 

۶۱۱۱

۶۲۴۳۸۸۸

مشاور استاندار در امورحقوقی

محمود سلیمی

۶۱۱۲۴۲۵

۶۱۱۱

۶۲۴۳۸۸۸

دبیر ستاد اقامه نماز

حجت الاسلام علی حبیبیان

۶۲۸۶۸۰۳

۶۲۸۶۸۰۴

۶۲۸۶۸۰۲

مدیرکل روابط عمومی

داود پاک طینت

۶۲۴۸۰۰۰

۶۱۱۱

۶۲۴۰۴۰۰

مدیر کل دفتر حراست

حبیب فتاحی

۶۲۴۰۱۰۰

۶۱۱۱

۶۲۳۱۲۲۲

مدیرکل دفتر امور بانوان

فخرالسادات خامسی

۶۱۱۲۲۵۱

۶۱۱۱

۶۲۴۳۸۸۸

آب منطقه ای

حسین غفوری

۳- ۸۲۵۸۰۳۰

۹- ۸۲۵۸۰۲۰

۸۲۵۸۰۴۶

آب و فاضلاب استان یزد

علی اسلامی

۴-۶۲۴۱۰۴۳

۶۲۴۲۰۲۱

۶۲۴۱۰۴۱

آب و فاضلاب روستایی

محمدرضا حاتمی

۷۲۴۱۰۴۴

۷۲۴۱۰۳۰

۷۲۴۱۰۵۰

آتش نشانی خدمات ایمنی

سیدمحمد میرجلیلی

۶۲۵۶۶۶۵

۳-۶۲۵۸۱۱۱

۶۳۰۰۶۳۰

آرامستان های استان یزد

علی زارع

۶۲۱۶۵۱۵

۱-۶۲۵۸۰۰۰

۶۲۱۶۵۱۵

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

عباس صفاری

۸۲۲۵۸۵۱

۱-۸۲۲۱۲۰۰

۸۲۲۵۸۵۱

آموزش و پرورش

احمد شیرزاد

۷۲۴۰۱۴۰

۵-۷۲۴۳۰۲۱

۷۲۴۹۷۰۰

اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن

محمدرضا قمی

۷۲۴۵۴۹۱

۷۲۴۵۴۹۲

۷۲۴۳۰۷۳

اتوبوسرانی یزد و حومه

محمدجواد کریمی

۷۲۰۰۴۰۰

۲-۷۲۰۰۴۰۱

۷۲۰۰۳۹۹

ارتباطات و فناوری اطلاعات

محمدرضا وزیری

۸۲۶۲۲۳۳

۸۲۶۲۲۳۳

۸۲۶۲۲۳۴

استاندارد

حسین حبیبی

۸۲۵۲۶۱۶

۸۲۵۲۶۶۶

۸۲۵۳۲۵۵

اسناد وکتابخانه ملی ایران- یزد

محمدرضا ملک ثابت

۶۲۰۲۵۰۰

۵-۶۲۰۲۵۰۱

۶۲۰۲۵۰۰

امام جمعه ابرکوه

حجت الاسلام سیدابراهیم حسینی

۶۸۲۰۳۹۵

۶۸۲۰۳۹۵

۶۸۲۵۰۵۰

امام جمعه احمدآباد- اردکان

حجت الاسلام حسین صابری

۷۲۷۳۰۸۲

۷۲۷۳۰۸۲

۷۲۷۳۰۸۲

امام جمعه اردکان

حجت الاسلام سیدمحمد حسینی

۷۲۲۳۵۵۵

۷۲۲۲۴۵۵

۷۲۲۲۴۶۶

امام جمعه اشکذر

حجت الاسلام محمدرضاطالبیان

۳۶۲۲۹۹۷

۳۶۲۲۹۹۷

۳۶۲۲۶۷۹

امام جمعه بافق

حجت الاسلام سیدجوادسلیمانی

۴۲۲۵۲۵۲

۴۲۲۵۲۵۲

۴۲۲۳۶۳۸

امام جمعه بهاباد

حجت الاسلام دهقانی

۴۷۲۱۷۷۵

۴۷۲۱۷۷۵

۴۷۲۱۷۷۵

امام جمعه تفت

حجت الاسلام ابوالقاسم غفوری

۶۲۲۶۸۰۰

 

۶۲۲۶۸۰۱

امام جمعه خضرآباد

حجت الاسلام حسین غالبی

۰۳۵۲۳۸۲۶۴۳۳

 

۰۳۵۲۳۸۲۶۴۳۳

امام جمعه ده بالا

حجت الاسلام سیدعلی آقا نجم الهدی

۷۲۱۱۷۵۰

۶۴۲۳۴۳۴

۶۴۲۳۴۳۴

امام جمعه زارچ

حجت الاسلام محمود دهقان نیری

۳۶۷۲۳۴۵

۳۶۷۲۳۴۵

۳۶۷۲۳۴۵

امام جمعه زردین

حجت الاسلام محمدآخوندی

۶۵۲۸۴۳۴

 

 

امام جمعه شاهدیه

حجت الاسلام علی اکبر بشکانی

۵۲۱۱۱۱۶

۵۲۱۱۹۴۴

۵۲۱۱۱۱۶

امام جمعه علی آباد

حجت الاسلام حسین انوری

۶۴۸۳۴۳۳

۶۴۸۳۴۳۳

۶۴۸۳۴۳۳

امام جمعه کهدوئیه

حجت الاسلام سیدضیاءالدین نجم الهدی

۶۵۷۳۴۳۴

 

 

امام جمعه محمدآباد

حجت الاسلام سیدمحمدکاظم مدرسی

۶۲۲۲۹۳۰

۶۲۲۲۹۳۰

۶۲۲۳۶۳۱

امام جمعه مروست

حجت الاسلام سیدمحمدعلی حسینی

۵۸۲۴۰۰۷

۵۸۲۴۰۰۷

۵۸۲۴۰۰۷

امام جمعه منشاد

حجت الاسلام محمدحسن واعظ

۵۵۷۵۱۳۴

۵۵۷۵۱۳۴-۰۳۵۲

۶۲۲۲۵۰۰-۰۳۵۱

امام جمعه مهریز

حجت الاسلام علی برهان

۵۲۲۳۷۱۸

۵۲۲۳۰۴۰

۵۲۲۳۰۴۰

امام جمعه میبد

حجت الاسلام علیرضا اعرافی

۷۷۵۱۰۵۰

۷۷۵۲۵۲۵

۷۷۵۴۵۵۵

امام جمعه ندوشن

حجت الاسلام محمدجوادی

۷۲۵۴۰۴۱-۰۳۵۱

۳۹۲۳۴۳۴

۷۲۵۴۰۴۱

امام جمعه نیر

حجت الاسلام سیداحمدمیرحسینی

۶۷۵۳۷۴۴-۰۳۵۲

۶۷۵۳۷۴۴-۰۳۵۲

۶۷۵۳۷۴۴-۰۳۵۲

امام جمعه هرات

حجت الاسلام محمد رضایی

۵۷۲۲۲۳۴

۵۷۲۲۲۳۴

۵۷۲۲۱۳۰

اموال تملیکی

منصور طالبی

۸۲۴۴۹۹۹

۸۲۴۶۱۰۹

۸۲۴۶۶۱۲

۸۲۴۹۸۲۴

اموراقتصادی و دارایی

مرادعلی میر

۶۲۴۱۸۱۸

۵-۶۲۴۶۰۰۱

۶۲۳۳۵۷۲

امورمالیاتی استان یزد

سیدرضا نوربخش

۶۲۴۹۸۲۵

۶۲۴۸۸۵۰

۵-۶۲۴۶۰۰۱

۶۲۳۷۱۵۲

انتقال خون

نقی تقوایی

۸۲۴۳۳۰۰

۸-۸۲۴۷۴۲۷

۸۲۴۷۴۱۷

انرژی اتمی –  نمایندگی یزد

حسینعلی بنار

۸۲۶۳۹۰۲

۸۲۶۴۲۲۲

۸۲۶۳۹۰۴

اوقاف و امورخیریه

غلامرضا عادلی

۶۲۲۲۰۰۸

۶۲۲۲۰۰۱

۶۲۲۲۰۰۹

بازنشستگی کشور

سیدحسین رستگاری

۶۲۴۲۰۰۰

۶۲۳۴۳۷۷

۶۲۸۳۰۰۰

بانک پارسیان

قاسم علی قیصری

۶۲۸۳۸۰۶

۵-۶۲۸۳۸۰۱

۶۲۴۲۹۹۳

بانک تجارت

عباسعلی قیصری

۵۲۴۴۴۸۷

۷- ۵۲۴۴۷۷۰

۵۲۴۴۴۸۶

بانک توسعه صادرات

حمیدرضا اردانی

۵۲۵۰۶۶۶

۵۲۵۳۳۷۷

۵۲۵۵۷۴۴

بانک رفاه کارگران

بیژن قزل بیگلو

۵۲۳۰۹۰۶

۵۲۵۹۰۰۰

۵۲۵۹۳۵۴

بانک سپه

عباس وطن خواه

۲۰۰-۵۲۲۹۱۰۰

۵۲۲۹۹۹۵

۵۲۲۹۹۲۰

بانک صادرات

محمدحسین زارعی

۵۲۵۴۴۳۳

۵۲۲۷۶۰۰

۴- ۵۲۵۶۷۰۱

۵۲۵۴۲۱۱

بانک صنعت و معدن

حمیدرضا کمالیان

۵۲۴۷۴۹۱

۷۴-۵۲۶۱۱۷۰

۵۲۶۱۱۶۸

بانک کشاورزی

فریدون بهبهانی

۵-۸۲۶۹۴۷۰

 

۸۲۶۹۴۶۷

بانک ملت

محسن خوارزمی

۵۲۳۱۴۳۰

۵۱۱۶۳۰۲

۸- ۵۲۳۱۴۰۱

۵۱۱۶۲۰۰

۵۲۳۹۶۶۰

۵۱۱۶۳۱۰

بانک ( پست بانک )

سیدیعقوب علویان

۵۲۴۶۹۰۱ مستقیم

۵۲۴۶۹۰۲ دفتر

۴- ۵۲۴۹۵۳۰

۵۲۴۶۹۰۳

بانک توسعه تعاون

سیدمهدی میراب باشی

۶۲۶۰۵۰۵

۶۲۲۸۹۰۰

۶۲۲۶۹۱۱

بانک کارآفرین

علی میرحسینی

۵۲۳۰۰۳۳

۳۷- ۵۲۳۰۰۳۵

۵۲۳۰۰۳۲

بانک مسکن

احمد اسلامی

۸۲۵۰۵۱۲

۷- ۸۲۵۰۵۱۵

۸۲۴۲۰۸۴

بانک ملی

رضایی

۷-۵۲۲۱۷۷۶

۵۲۲۱۶۵۸

۵۲۲۱۶۶۶

بخشدار آسفیج بهاباد

منصور جلیلی بهابادی

۴۷۷۸۵۱۰

۴۷۷۸۴۷۱

۴۷۷۸۵۱۰

بخشدار ابرکوه

احمد آخوندی

۰۳۵۲۶۸۲۰۸۶۸

۶۸۲۳۸۶۸

۶۸۲۷۰۰۴

۶۸۲۰۸۶۸

۶۸۲۳۸۶۸

بخشدار اردکان

محسن طالعی اردکانی

۷۲۲۹۶۷۲

۷-۷۲۲۲۰۴۵

۷۲۲۹۶۷۲-۰۳۵۲

بخشدار بافق

محمد  رضا فتاحی

۴۲۲۳۷۷۷

۴۲۲۲۰۵۶

۴۲۲۴۵۴۵-۰۳۵۲

بخشدار بفروئیه

محمد اسماعیلی عقدا

۰۳۵۲۷۷۴۳۹۹۷

۵-۰۳۵۲۷۷۴۳۹۹۴

۰۳۵۲۷۷۴۳۹۹۶

بخشدار بهاباد (سرپرست)

محمد هوشمند

۰۳۵۲۴۷۲۰۴۲۲

۷-۴۷۲۲۰۵۶

۴۷۲۳۰۴۰

بخشدار بهمن

حجت ا… محمدی

۶۸۷۲۴۰۰

۶۸۷۲۱۲۴

۲-۶۸۷۲۱۲۱

۶۸۷۲۴۰۰-۰۳۵۲

بخشدار تفت

علی احمدیان

۶۲۳۲۲۱۵

۴-۶۲۳۳۰۴۱

۶۲۳۵۰۱۳-۰۳۵۲

بخشدار خاتم

جواد میربهبودی

۵۷۲۲۱۱۲

۵۷۲۲۲۴۳

۵۷۲۲۱۱۲-۰۳۵۲

بخشدار خرانق

مجتبی خالصی اردکانی

۷۵۲۱۲۴۶

۷۵۲۱۲۴۵

۷۵۲۱۲۴۵-۰۳۵۲

۷۵۲۱۲۴۴

بخشدار خضرآباد

سیداحمد میرزاخلیلی

۳۸۲۱۴۴۰

۳۸۲۱۲۳۲

۳۸۲۱۳۱۲-۰۳۵۲

بخشدار زارچ

ابوالفضل خوشنویس

۳۶۷۴۰۴۵

۳۶۷۴۰۴۴

۳۶۷۴۰۴۶-۰۳۵۲

بخشدار صدوق

سیدمحمداشرف

۳۶۲۶۶۶۰

۴-۳۶۲۶۶۶۱

۳۶۲۲۸۰۰-۰۳۵۲

۳۶۲۶۶۶۰

بخشدار عقدا

ناصر پایدار

۷۳۵۲۱۱۱

۷۳۵۲۰۱۱

۷۳۵۲۱۱۲

۷۳۵۲۱۱۲-۰۳۵۲

بخشدار گاریزات

مهدی حاج حیدری

۶۷۷۲۰۰۳-۰۳۵۲

۶۷۷۲۰۰۴

۶۷۷۲۰۰۳

بخشدار مرکزی ابرکوه

احمد آخوندی

۶۸۲۳۸۶۸

۶۸۲۷۰۰۴

۶۸۲۳۸۶۸-۰۳۵۲

بخشدار مروست

علیرضا فلاحتی

۵۸۲۲۷۲۸

۵۸۲۲۲۴۳

۵۸۲۳۲۲۲-۰۳۵۲

۵۸۲۳۳۰۱

بخشدار مهریز

سیدعباس طباطبایی

۵۲۲۳۰۴۱

۵۲۲۲۰۰۱

۵۲۲۳۰۴۱-۰۳۵۲

بخشدار میبد

محمدحسین قاسمی

۷۷۵۲۴۰۰

۷۷۵۳۰۵۰

۷۷۵۳۰۵۹-۰۳۵۲

۷۷۵۳۰۲۹

بخشدار ندوشن فرزین خادمی ۳۹۲۳۴۰۵۰ ۳۹۲۳۴۰۵۰ ۳۹۲۳۴۴۴

بخشدار نیر

علی دهقان نیری

۶۵۲۳۷۷۲

۶۵۲۳۵۵۰

۶۵۲۳۲۵۱-۰۳۵۲

بخشدار یزد

حسین عسکرزاده

۸۲۶۵۸۰۰

۵-۸۲۶۵۸۰۱

۸۲۶۵۸۰۴

برق منطقه ای یزد

محمدحسن صباغ زادگان

۸۲۵۰۰۹۲

۵-۸۲۵۱۷۵۱

۸۲۵۳۳۹۶

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس

محمد رجبی

۸۲۶۵۴۶۱

۸۲۶۵۵۵۱

۸۲۶۵۴۶۰

بنیاد شهید و  امور ایثارگران

احمد ابراهیمی

۶۲۴۹۱۱۶

۶۲۴۹۱۱۱

۶۲۴۹۱۱۲

بنیاد مسکن

علیرضا قربانیان

۵۲۲۶۵۲۲

۳-۵۲۵۰۹۰۱

۵۲۵۴۰۸۰

بهزیستی

جلیل عفتی

۸۲۵۰۴۵۰

۴-۸۲۵۰۴۵۱

۸۲۵۰۴۴۸

۸۲۵۰۴۵۰

بیمه ایران

حسنعلی طالعی اردکانی

۵۲۳۴۲۳۴

۵۲۳۴۲۳۳

۵-۵۲۳۴۲۲۱

۵۲۳۴۲۰۳

بیمه سلامت استان

محمد دریجانی

۶۲۳۰۷۷۰

۶۲۴۶۳۴۰

۶۲۴۰۲۸۱

پارک علم و فناوری یزد

داریوش پورسراجیان

۷۲۵۶۱۲۹

۷۲۵۶۱۲۹

۷۲۵۶۱۲۸

پخش فرآورده های نفتی

محمد فرازمند

۶-۶۲۳۳۰۴۵

۶۲۸۳۵۰۰

۶۲۳۳۲۵۷

پزشکی قانونی استان یزد

امیدرضا کارگر بیده

۶۲۶۹۹۹۹

۲-۶۲۶۶۶۶۱

۶۲۶۹۳۳۴

پست

محمدحسین عطارزاده

۸۲۴۸۲۸۲

۸۲۴۷۶۷۶

۸۲۴۸۲۸۲

پلیس راه

احمد مظفری

۲۱۸۷۴۷۰

۲۱۸۷۴۶۴

۰۳۵۲۳۶۲۵۰۱۵

تاکسیرانی

ابوالفضل ابویی

۷۲۵۳۳۴۶

۷۲۵۳۳۳۱

۷۲۵۳۳۳۰

تأمین اجتماعی

حمیدرضا مرصادی

۶۲۲۵۳۳۰

۹-۶۲۲۶۱۰۰

۶۲۲۵۳۳۱

تبلیغات اسلامی

حجت الاسلام سیدمحمدشریف حسینی کوهستانی

۷۲۴۵۱۱۱

۲-۷۲۵۳۳۷۰

۷۲۵۲۶۸۰

تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

محمدحسین ریاحی

۸۲۶۳۷۳۴

۱۹- ۸۲۶۳۷۱۰

۸۲۶۳۷۳۵

تعاون روستایی

علی جهازی

۸۲۵۲۶۰۱

۸۲۵۴۰۱۵

۸۲۵۴۰۴۲

موسسه مالی و  اعتباری ثامن الائمه (ع) یزد

غلامعباس دهقانی

۵۲۴۴۰۶۹

۵۲۴۳۲۶۹

۵۲۴۳۲۶۹

تعزیرات حکومتی

سیدغریب بیژن نیا

۷۲۴۷۴۰۰

۷۲۴۳۳۲۲

۷۲۴۴۷۰۰

توزیع نیروی برق استان یزد

محمدرضا صحتی

۶۲۴۳۳۳۳

۶۲۴۳۱۱۱

۶۲۴۹۱۱۰

ثبت احوال

سیدمحمد طباطبایی

۶۲۰۲۳۰۰

۵-۶۲۵۶۰۰۱

۶۲۵۴۶۴۰

ثبت اسناد و املاک

علی کریمی

۶۲۶۸۰۸۲

۸-۶۲۶۰۰۸۱

۶۲۶۰۰۲۰

۶۲۶۷۲۲۶

جمعیت هلال احمر

حمید پارسائیان

۸۲۱۸۴۹۲

۹-۸۲۱۳۵۹۸

۸۲۱۸۴۹۱

جهادکشاورزی

سیدجمال سجادی پور

۶۲۴۱۰۰۰

۵-۶۲۳۰۰۸۱

۶۲۳۲۶۸۵

چادرملو

محمود نوریان

۵۲۳۶۵۶۵

۷۲۴۰۷۶۷

۸۸۷۸۵۶۹۸-۰۲۱

۵۲۲۲۲۵۸

۷۲۴۰۷۶۶

۸۸۸۸۹۵۸۴- ۰۲۱

حج و زیارت

علی اصغر شریفی

۷۲۵۷۰۱۰

۷۳۵۵/۷۲۴۹۶۷۸

۷۲۵۵۰۲۰

حمل ونقل و پایانه ها

محمدرضا بشیری

۷۲۴۵۲۷۰

۷-۷۲۴۵۲۵۶

۷۲۴۶۱۶۰

حوزه هنری

سیدناصر امامی

۶۲۳۳۰۵۸

۶۲۳۱۴۰۰

۶۲۳۳۰۵۸

خانه صنعت ومعدن

محمدحسین فنایی

۷۲۶۱۲۱۷

۷۲۶۱۲۱۸

۷۲۶۱۲۱۹

خانه کارگر

علی محمد دهقانی

۵۲۵۰۵۹۵

۵۲۵۲۸۸۱

۵۲۵۱۰۶۲

دادستان یزد

جمال قضاوتی

۶۲۶۸۰۲۳

۳-۶۲۶۹۱۱۱

۶۲۶۹۱۱۴

دادگستری

غلامحسین حیدری

۶۲۶۷۸۸۳

۸۲۶۷۶۱۰

۰۹- ۸۲۶۷۶۰۱

۸۲۶۷۶۲۰

دامپزشکی

علی اکبرحدادزاده

۶۲۳۰۵۵۵

۵-۶۲۳۷۴۱۲

۶۲۴۸۰۸۰

دانشگاه آزاد اسلامی یزد

سیدحیدر میرفخرالدین

۸۲۱۴۸۱۱

۸-۸۲۱۱۳۹۱

۸۲۱۴۸۱۰

دانشگاه امام حسین (ع) یزد

فرهنگ کرمی پور

۸۲۱۰۴۰۴

۸۲۱۶۸۱۲

۸۲۱۶۸۱۱

دانشگاه پیام نور استان یزد

محمدرضا امینی

۸۲۵۲۷۷۳

۳-۸۲۵۰۷۲۰

۸۲۵۳۲۲۱

دانشگاه علم و هنر

سیدحبیب ا… میرغفوری

۸۲۶۴۰۹۰

۸۹-۸۲۶۴۰۸۰

۸۲۶۴۰۹۰

دانشگاه جامع علمی کاربردی

ناصر صدرا ابرقوئی

۸۲۶۴۸۸۲

۲-۸۲۴۹۹۸۱

۸۲۶۴۸۸۲

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی

محمدرضا میرجلیلی

۷۲۵۸۷۷۱

۴-۷۲۴۰۱۷۱

۷۲۵۸۴۱۱

دانشگاه فرهنگیان – پردیس برادران

فضل ا… رضایی

۶۲۳۶۰۲۲

۶۲۳۴۰۳۱

۶۲۳۰۶۱۴

دانشگاه فرهنگیان – پردیس خواهران

صدیقه ناظمیان

 

 

 

دانشگاه یزد

محمدصالح اولیا

۸۲۱۱۸۲۷

۸۲۱۰۲۵۰

۸۲۱۱۸۲۹

دخانیات

رضا عموزاد خلیلی

۶۲۴۲۹۵۰

۴-۶۲۴۷۳۳۳

۶۲۳۱۰۴۱

دفتر نخبگان استان یزد

قاسم امیریان

۸۲۰۶۴۳۷

۲-۸۲۶۲۴۷۰

۸۲۶۲۴۷۳

دیوان عدالت اداری – نمایندگی یزد

محمدحسین گلشن

۸۲۶۷۶۱۴

۹- ۸۲۶۷۶۰۱

۸۲۴۷۶۱۴

دیوان محاسبات

رضا رحمتیان

۸۲۵۳۵۳۸

۸۲۴۹۹۸۴

۸۲۵۴۱۹۷

ذیحسابی استانداری

مجید کرباسی

۶۲۴۱۸۰۰

۶۱۱۱

۶۲۴۳۸۸۸

راه آهن  یزد

محمد دهقان پور

۷۲۴۰۷۳۳

۵-۷۲۴۸۵۵۱

۷۲۴۳۰۴۸

راه و شهرسازی

غلامرضا رضایی

۸۲۴۹۵۶۰

۶۲۴۸۱۱۱

۵-۸۲۴۹۵۶۱

۸۲۴۶۵۵۶

۶۲۳۳۱۳۰

راهنمائی ورانندگی نیروی انتظامی

اردلان قاسمی

۳۵۰۵/۲۱۸۳۵۰۰

۶۲۶۶۶۶۸

۶۲۶۴۰۱۵

زندانها

سیدحشمت ا… حیات الغیب

۶۲۰۶۲۰۵

۴-۶۲۰۶۲۰۱

۶۲۰۶۲۰۵

سپاه الغدیر

اکبر فتوحی

۸۲۰۱۲۶۰

۸۲۰۱۲۶۰

۸۲۰۲۳۶۰

۷۱۲۲۵۲۵

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام

محمدمجید ودیعتی

۶۲۶۶۶۸۱

۶۲۶۹۰۰۰

۶۲۲۴۱۰۰

ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر

علی محمد دهقانی

 

 

 

سنگ آهن مرکزی ایران- بافق

محمدجواد عسکری

۰۳۵۲۴۲۵۴۴۴۴

۰۲۱۸۸۹۰۹۰۶۴

۵-۴۲۵۳۰۰۱

۴۲۵۴۴۴۰

شبکه لرزه نگاری یزد

علی زارع پور

۸۲۵۳۴۳۴

۸۲۵۳۴۳۴

۸۲۵۱۹۲۱

شورای اسلامی استان یزد

احمد زارع پور اشکذری

۶۲۳۱۸۰۰

۶۱۱۲۴۴۰

۶۲۴۳۸۸۸

شورای اسلامی شهر یزد

مرتضی شایق

۷۲۵۱۰۵۰

۷۲۵۵۴۰۰

۷۲۵۰۷۰۰

شورای سیاستگزاری ائمه جمعه

حجت الاسلام رضا شریفی

۸۲۶۲۰۰۰

۸۲۶۲۰۰۱

۸۲۶۲۰۰۲

شورای نگهبان

حجت الاسلام و المسلمین سیدناصر محمدی

۷۲۵۲۲۲۹

۷۲۴۰۷۴۹

۷۲۴۶۲۲۶

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

حجت الاسلام محمد فخرالدینی

۸۲۰۶۲۳۳

 

۸۲۰۶۴۸۴

شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدر

علی بمان روستایی

۷۲۴۶۴۱۱

۵-۷۲۵۲۲۸۴

۷۲۴۴۵۵۶

شهردار ابرکوه

حسین حاتمی

۶۸۲۹۱۱۴

۶۸۲۰۵۳۱

۶۸۲۳۰۹۷

شهردار احمدآباد

حمیدرضا تقوی

۷۲۷۳۱۲۳

۷۲۷۳۱۴۳

۷۲۷۳۱۲۳

شهردار اردکان

محمدعلی مروتی

۷۲۷۳۱۱۱

۴- ۷۲۲۲۰۴۱

۷۲۲۳۰۱۲

شهردار اشکذر

محمد علی سلمانی ندوشن

۳۶۲۳۵۶۴

۳۶۲۲۲۲۳

۳۶۲۲۲۲۶-۰۳۵۲

۳۶۲۲۲۲۵-۰۳۵۲

شهردار بافق

رحمت الله عفتی

۴۲۲۰۹۹۰

۴۲۲۲۴۴۴

۴۲۲۳۰۴۱

شهردار بهاباد

محمد مهدی خانی زاده

۴۷۲۲۰۴۰

۴۷۲۲۰۴۱

۴۷۲۲۰۴۳

شهردار تفت

محمد صادق صادقی

۶۲۲۷۰۴۴

۴-۶۲۲۲۰۴۱

۶۲۲۳۰۳۲

شهردار حمیدیا

سیدعلی میرنژاد

۸۲۲۴۲۹۰

۵-۸۲۲۲۲۸۳

۸۲۲۲۲۸۲

شهردار خضرآباد

محسن خلیلی

۳۸۲۱۳۶۵

۳۸۲۱۲۶۵

۳۸۲۱۲۶۵

شهردار زارچ

محمدرضا حفیظی

۳۶۷۳۷۲۵

۳۶۷۲۲۴۴

۳۶۷۲۶۶۱

شهردار شاهدیه

محمد جواد ابوالحسینی

۵۲۱۱۹۱۹

۵۲۱۱۷۱۷

۵۲۱۱۸۱۸

شهردار عقدا

حسین سعیدی

۷۳۵۲۶۸۴

۷۳۵۲۶۸۲

۷۳۵۲۶۸۱

شهردار مروست

سید مهدی رضوی

۵۸۲۲۱۰۰

۳- ۵۸۲۲۱۰۱

۵۸۲۲۱۰۲

شهردار منطقه ۱

سیدابوالفضل کشفی

۵۲۵۲۰۰۳

۵۲۵۸۶۴۰

۵۲۵۲۰۰۳

شهردار منطقه ۲

محمدعلی رحمت آبادی

۶۲۴۵۷۹۴

۵- ۶۲۸۳۴۰۱

۶۲۴۰۰۸۹

شهردار منطقه ۳

کشفی پور

۸۲۰۳۵۱۰

۵- ۸۲۰۳۵۰۰

۸۲۰۳۵۱۱

شهردار مهردشت

محمدرضا باقی پور

۶۸۷۲۸۹۹

۶۸۷۲۸۹۹

۶۸۷۲۸۹۷

شهردار مهریز

محمد زارعیان

۵۲۲۴۲۶۰

۳- ۵۲۲۲۰۴۰

۵۲۲۲۰۴۴

شهردار میبد

محمد حسین هدایی

۷۷۵۳۰۴۲

۴- ۷۷۵۲۰۴۱

۷۷۵۲۰۴۵

شهردار ناحیه تاریخی

محمدعلی جناحی

۶۲۸۳۸۵۰

۶۲۸۳۸۶۰

۶۲۸۳۸۵۰

شهردار ندوشن

سید هادی موسوی

۳۹۲۳۴۸۲

۳۹۲۳۴۸۴

۳۹۲۳۴۸۳

شهردار نیر

امیر دهقان نیری

۶۵۲۳۳۴۴

۶۵۲۳۷۴۴

۶۵۲۳۳۴۵

شهردار هرات

روح الله افخمی

۵۷۲۲۴۴۴

۵۷۲۲۴۸۹

۵۷۲۲۴۴۴

شهردار یزد

محمدرضا عظیمی زاده

۷۲۵۲۷۷۷

۷-۷۲۵۲۰۰۲

۷۲۵۲۱۶۶

شهرکهای صنعتی

سیدمسعود عظیمی

۶۲۸۰۴۸۵

۴-۶۲۳۹۷۰۱

۶۲۳۹۷۰۰

صداوسیما

سیدحسن آسایش

۸۲۲۱۰۴۰

۳-۸۲۲۱۰۳۰

۸۲۲۶۰۰۲

صداوسیما- واحد خبر

حمیدرضا جعفری

۸۲۲۱۰۴۲

۳-۸۲۲۱۰۳۰

۸۲۲۰۰۰۴

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر

سیداحسان مرتضوی

۷۲۶۶۶۷۰

۷۲۵۷۲۴۷

۷۲۴۱۷۳۴

صندوق مهرامام رضا (ع)

سیدعباس امامی

۷۲۶۳۵۰۰

۴-۷۲۶۳۵۰۲

۷۲۶۴۱۷۰

صنعت، معدن و تجارت

محمدمهدی زارع

۷-۶۲۴۸۰۵۶

۶۲۴۸۰۵۱

۶۲۳۱۰۸۵

غله وخدمات بازرگانی منطقه ۱۰ یزد

سیدقاسم زمانیان

۸۲۴۷۱۱۰

۵-۸۲۴۶۱۲۴

۸۲۴۷۱۳۰

فرماندار ابرکوه(سرپرست)

سید نبی رسولی

۶۸۲۰۸۷۷

۷/۶۸۲۷۰۰۴

۶۸۲۰۵۹۹

         

فرماندار اردکان

حسین اسماعیلی

۷۲۲۳۹۹۰

۶-۷۲۲۲۰۴۵

۷۲۲۲۲۰۰

         

فرماندار بافق

سیدمهدی طلایی مقدم

۰۳۵۲۴۲۳۶۰۰۷

۶-۴۲۳۶۰۰۱

۴۲۳۶۰۶۰

         

فرماندار بهاباد

عباس اقبال بهابادی

۴۷۲۳۰۴۱

۷-۴۷۲۲۰۵۶

۴۷۲۳۰۴۰-۰۳۵۲

         

فرماندار تفت

محمود زارع رشکوئیه

۶۲۳۲۵۲۵

۶۲۳۳۰۴۱

۶۲۳۳۲۹۸

         

فرماندار خاتم

محمد زاده رحمانی

۵۷۲۲۵۰۱

۵۷۲۲۲۴۳

۵۷۲۳۸۹۰

         

فرماندار اشکذر

محمدعلی شاه حسینی

۳۶۲۷۳۷۳

۴-۳۶۲۶۶۶۱

۳۶۲۲۸۰۰

         

فرماندار مهریز

سیدمحمد رستگاری

۵۲۲۲۵۰۵

۳-۵۲۲۲۰۰۱

۵۲۲۳۰۴۴

         

فرماندار میبد

حسین فلاح یخدانی

۷۷۵۳۰۰۷

۷۷۵۱۰۴۰

۷۷۵۳۲۲۱

         

فرماندار یزد

محمود شاکری شمسی

۶۲۵۲۴۲۴

۳-۶۲۵۲۳۱۱

۶۲۵۱۲۱۲

         
         
         

فرماندهی انتظامی استان یزد

ایرج کاکاوند

۶۲۴۳۳۵۳

۶۲۳۶۱۱۱

۶۲۴۲۸۲۸

فرودگاهای استان یزد

سعداله وطن خواه

۷۲۱۷۷۷۵

۴-۷۲۱۸۰۸۲

۷۲۱۸۴۷۴

فرهنگ و ارشاد اسلامی (سرپرست)

محمدرضا دهبیدی پور

۶۲۴۲۶۲۶

۶۲۴۷۱۱۱

۶۲۴۹۲۰۰

فنی و حرفه ای

حبیب اله کارگر

۸۲۵۱۳۴۰

۵- ۸۲۵۰۰۸۱

۸۲۵۱۳۴۲

فولاد آلیاژی

رامین کیهان

۷۲۵۴۰۸۰

۵- ۷۲۵۳۰۹۰

۷۲۵۴۰۸۱

قضایی نیروهای مسلح

مهدی تشکری

۷۲۱۶۲۲۱

۴- ۷۲۲۷۷۷۱

۷۲۱۶۲۲۲

کانون پرورش کودکان و نوجوانان

عباسعلی دانافر

۶۲۶۹۱۷۷

۶- ۶۲۶۹۱۷۵

۶۲۲۱۷۶۶

کمیته امداد امام خمینی (ره)

محمد اکبری

۶۲۴۹۳۴۵

۶۲۴۹۸۶۱

۶۲۸۱۲۸۲

کابلهای مخابراتی شهید قندی

محمدرضا مجیدی

۸۲۲۱۶۶۲

۸۲۲۵۶۰۰

۴۴۴۴۱۳۲۱-۰۲۱

۵-۸۱۱۴۲۲۴

۸۲۲۱۶۶۶

کانون کارفرمایان استان یزد

علی اکبر حجت

۷۲۷۲۴۰۰

۷۲۷۲۴۰۲

۷۲۷۳۴۰۰

کتابخانه های عمومی (سرپرست)

علی ملاعباسی

۷۲۴۸۵۶۵

۷۲۴۹۲۰۰

۷۲۴۳۳۷۷

گاز استان یزد

علیرضا پیله ور

۴-۶۲۳۸۴۴۳

۶-۶۲۳۸۵۱۳

۶۲۳۸۴۵۰

گمرک

سیداصغر چاوشی زاده

۷۲۷۲۶۸۰

۲۹۲۲/۷۲۷۲۶۶۰

۷۲۷۲۱۸۰

اتاق اصناف مرکز استان یزد

سیدحسن ضیایی

۶۲۴۵۹۵۴

۶۲۳۲۰۵۴

۶۲۵۲۱۵۷

محیط زیست

سیدحسین سادات موسوی

۸۲۵۳۰۵۵

۸۲۵۲۳۰۲

۸۲۵۳۳۱۷

مخابرات

مهدی مقوم

۷۳۳۳۳۳۳

۴-۵۲۵۹۱۱۲

۷۳۳۳۳۳۰

مدیریت امور اراضی

سیدمحمد موسوی

۶۲۸۳۳۵۰

۶۲۳۰۰۸۱

۶۲۸۳۳۵۱

مدیریت پروژه نزاجا در استان یزد

اصغر یزدی

۵۲۲۲۵۰۳-۰۳۵۲

۵۲۲۰۱۰۴-۰۳۵۲

۵۲۲۰۲۰۰-۰۳۵۲

مدیریت درمان تامین اجتماعی یزد

محمدحسین توحیدی فر

۱- ۶۲۲۵۵۱۰

۶۲۲۶۲۰۰

۶۲۲۵۴۵۴

مرکز تحقیقات ومطالعات باروری ابرها

محمدمهدی جوادیان زاده

۸۲۴۹۵۴۴

۸۲۵۰۵۵۱

۸۲۵۱۴۰۳

مرکزآموزش آیت ا…خاتمی

سردار سیدکاظم میرحسینی

۷۲۵۴۳۹۶

۷۱۲۳۵۱۰

۷۲۵۱۲۰۰

۷۲۵۱۲۰۰

مرکز آموزش شهید صدوقی یزد

سردار رضا هدایتی

۸۲۳۱۵۰۱

۸۲۳۱۱۰۱

۸۲۳۵۱۰۷

مسکن سازان

محمدعلی خواجه رضایی

۶۲۶۳۹۰۰

۳-۶۲۲۶۱۳۱

۶۲۲۰۴۲۷

منابع طبیعی و آبخیزداری

سیدابوالفضل وکیلی

۸۲۴۵۲۰۰

۵-۸۲۴۰۵۰۱

۸۲۴۷۳۸۸

موسسه مالی و اعتباری مهر بسیجیان

محمدعلی جهانشاهی

۷۲۶۲۶۹۱

۷۲۶۲۶۰۱

۷۲۶۲۶۹۵

موسسه کوثر

سید علیرضا نبوی زاده

۳-۶۲۶۵۷۵۱

۳-۶۲۶۵۷۵۱

۶۲۶۵۷۵۰

میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری

محمدمهدی شرافت

۶۲۱۱۴۰۳

۷-۶۲۱۰۰۰۶

۶۲۱۲۴۰۵

نظارت و بازرسی استان

اکبر طالبی

۷۲۶۰۰۷۰

۳-۷۲۶۰۰۷۲

۷۲۶۰۰۷۱

نظام پزشکی

سیدعلی محمد سادات اخوی

۶۲۵۴۴۴۴

۶۲۵۴۸۸۸

۶۲۰۲۰۰۰

نظام مهندسی ساختمان

سیدحسین اعلایی

۸۲۶۰۸۰۲

۵-۸۲۶۰۸۰۳

۸۲۶۰۸۰۰

نماینده مجلس خبرگان رهبری

آیت ا… ابوالقاسم وافی

۷۲۲۲۷۲۷-۰۲۵۱

۷۲۲۲۷۲۷-۰۲۵۱

۷۲۲۴۰۷۷-۰۲۵۱

نماینده مردم شریف  اردکان درمجلس

محمدرضا تابش

۳۹۹۳۲۶۸۶-۰۲۱

۳۳۵۲۳۴۶۸-۰۲۱

۳۳۴۴۰۳۰۱-۰۲۱

۳۹۹۳۱-۰۲۱

۳۹۹۳۲۴۹۶ ۰۲۱

۷۲۲۱۹۹۰ – ۰۳۵۲

 

نماینده مردم شریف ابرکوه، بافق، خاتم و مهریز

حجت الاسلام و المسلمین دخیل عباس زارع زاده

۳۹۹۳۲۴۹۷-۰۲۱

۳۹۹۳۱-۰۲۱

۳۳۱۲۵۵۷۸ – ۰۲۱

نماینده مردم شریف تفت و میبد درمجلس

 

۳۹۹۳۲۶۸۶-۰۲۱

۷۷۵۵۵۶۵-۰۳۵۲

 

 

 

۳۹۹۳۱- ۰۲۱ 

۳۳۱۲۵۵۷۸ – ۰۲۱

۷۷۵۵۵۶۵-۰۳۵۲

نماینده مردم شریف یزدو صدوق درمجلس

محمدصالح جوکار

۳۹۹۳۲۶۸۶-۰۲۱

۳۳۵۲۳۴۶۸-۰۲۱

۳۳۴۴۰۳۰۱-۰۲۱

۰۳۵۱۷۲۶۰۱۲۳

۳۹۹۳۱- ۰۲۱

۳۹۹۳۲۴۹۶ ۰۲۱

۷۲۴۸۳۵۰

نماینده ولی فقیه وامام جمعه یزد

آیت ا… محمدرضا ناصری

۶۲۸۶۴۴۰

۶۲۸۶۴۴۰

۶۲۸۶۴۴۳

نوسازی مدارس

حمیدرضا محمدی

۸۲۵۴۷۹۰

۳-۸۲۵۰۶۶۰

۸۲۵۴۷۹۱

ورزش و جوانان

 مسعود شریعتی

۶۲۳۳۰۵۵

۶-۶۲۳۷۰۵۵

۶۲۹۲۹۵۵

همرس

محمدعلی سرساز

۷۲۴۸۳۸۵

۷۲۴۵۸۴۴

۷۲۴۸۳۸۶

همیاری شهرداریها

ابوالقاسم محی الدینی

۸۲۲۰۳۰۰

۶- ۸۲۲۲۷۰۱

۸۲۲۰۳۰۲

هواپیمائی جمهوری اسلامی (هما)

سیدمصطفی علوی

۶۲۲۰۳۴۸

۶۲۲۲۰۸۰

۶۲۲۲۴۱۳

هواشناسی

لقمان عمادی

۷۲۱۴۴۰۱

۵-۷۲۳۱۱۱۲

۷۲۱۴۴۰۲

 

 

۱ دیدگاه

  • رحمانی

    سلام دوستان بسیاری از مدیران این لیست تغییر کرده اند از جمله برخی مدیران استانداری همچون معاون برنامه ریزی استانداری – بخشداران ، مدیران شهرداری و ارشاد، صداو سیما ، شورای شهر و شهرداری و… .