تصویر: تصادف عجیب در یزد

یزدنگاه

۱ دیدگاه

  • علی

    بله از انجایی که شرکت بیمه گر از انجام تعهدات خود نسبت به این مشتری کوتاهی کرده است ،مشتری در یک اقدام که که با شادی و کف زدن حضار نیز همراه بود با خودرو خود داخل بیمه رفت تا از این طریق شاید بتواند حق از دست رفته خود را بازستاند در ضمن راننده نیت داشت تا کنار میز مدیر بیمه نیز برود که چرخهای خودرو یاری نکردند.