درنشست صمیمی آیت الله ناصری با خبرنگاران:

انتقادهای آیت الله به یک سایت وابسته /به دنبال تفرقه افکنی نباشید

نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد به یک سایت وابسته توصیه کرد که به دنبال تفرقه افکنی در جامعه نباشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزآیت الله محمد رضا ناصری در نشستی صمیمی با خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار،افزود:شاید یک خبرنگار یا رسانه ای با خط مش دولت از لحاظ سیاسی اختلاف داشته باشد،اما دلیلی ندارد که بارائه اخبار دروغ هم مردم را ناامید کنند و هم به مسئولین تهمت و افتراء وارد نمایند.

وی در عین توصیه کرد که این سایت دروغگو به دنبال تفرقه افکنی درجامعه نباشد.

اما ازنکات جالب این نشست ،حضوریکی از خبرنگاران این سایت درپایان سخنان آیت الله ناصری برای مصاحبه بود.امام جمعه یزد بعد ازشنیدن نام این رسانه از مصاحبه خوداری کرد.

۱ دیدگاه