رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای شهر یزد تاکید کرد:

لزوم جلوگیری از فعالیت مراکز غیرمجاز پردازش زباله خشک در یزد

رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای شهر یزد خواستار پیگیری جدی نهادهای قانونی برای جلوگیری از فعالیت مراکز غیرمجاز پردازش زباله خشک شد.

به گزارش یزدی نیوزسپنتا نیکنام با تاکید بر جلوگیری از فعالیت مراکز غیرمجاز پردازش زباله خشک اظهار داشت: بحث مدیریت پسماند به عهده شهرداری است بنابراین برخورد با مراکز غیرمجاز باعث برگشت هزینه‌ها به شهر خواهد بود و مراکزی که سهم شهرداری را غیرقانونی برداشت می‌کنند باید مورد برخورد نهادهای نظارتی قرار گیرند.

 
وی عنوان کرد: هماهنگی برای نظارت بر مراکز مجوز دار هم امری ضروری است و تقاضا داریم در این زمینه هماهنگی بیشتری را بین دستگاه‌ها شاهد باشیم.
 
نیکنام، سلامت شهروندان را مهمترین موضوع برشمرد و ادامه داد: اگر مراکزی روند سلامت مردم را به خطر می‌اندازند باید متوقف شود و این تعدد مراکز غیرمجاز پردازش زباله خشک مخاطرات محیط زیستی به دنبال دارد و سلامت شهروندان را به خطر می‌اندازد و بر همین اصل شهرداری و پیمانکاران باید طبق پروتکل‌های بهداشتی و بر اساس مجوزها نسبت به جمع آوری اقدام کنند.
 
وی با اشاره به جلسات کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای شهر یزد عنوان کرد: در این جلسات مقرر شده گشت مشترکی متشکل از نمایندگان مطلع اتحادیه‌های مربوطه، اماکن نیروی انتظامی و سازمان پسماند شهرداری تشکیل و نسبت به تعطیلی مراکز مجاز و پلمب مراکز غیرمجاز تفکیک ضایعات و پسماند اقدام کنند.
 
 
منبع:خبرگزاری مهر

بخش نظردهی بسته شده است..