دسترنج کشاورزان ابرکوهی در چنگال طوفان و سرمازدگی

مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه از خسارت چهار هزار میلیارد ریالی سرمازدگی اسفندماه و طوفان فروردین‌ماه به باغداران ابرکوهی خبر داد.

به گزارش یزدی نیوز«مهدی غیب اللهی» اظهار کرد: در روزهای اخیر طوفان‌های شدید موجب شده تا بیش از ۴۰ درصد از محصولات گوجه‌سبز و زردآلو باغات دهستان فراغه بر زمین ریخته و نابود شوند.

 
وی بیان کرد: در شهرستان ابرکوه حدود دو هزار هکتار از باغات زیرکشت زردآلو و حدود ۵۰۰ هکتار نیز زیر کشت گوجه‌سبز است که نیمی از این اراضی در دهستان فراغه واقع شده و متأسفانه طوفان، خسارت سنگینی به این باغات وارد کرده است.
 
مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه یادآور شد: پیش‌ از این نیز تغییرات جوی و سرمازدگی در اسفندماه پارسال بیش از ۸۰ درصد از این دو محصول در باغات بخش بهمن و تیرجرد بخش مرکزی را تحت تأثیر قرار داده بود.
 
غیب اللهی با تأکید بر این که باغات پسته ابرکوه نیز از سرمازدگی مصون نمانده و بخشی از این محصول خسارت دیده است، خاطرنشان کرد: بر اساس برآوردهای اولیه امسال کشاورزان و باغداران ابرکوهی تنها از ناحیه محصولات زردآلو، گوجه‌سبز و پسته خسارتی معادل چهار هزار میلیارد ریال را متحمل خواهند شد.
 
 
منبع:ایسنا یزد

بخش نظردهی بسته شده است..