آغاز به کار ناوگان حمل و نقل اتوبوس رانی از شنبه

۲۰۰ دستگاه اتوبوس ناوگان حمل و نقل اتوبوس رانی از شنبه ۳۰ فرودین ماه فعالیتشان را از سر خواهند گرفت.

به گزارش یزدی نیوزمعاون فنی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد گفت: از ۳۰ فروردین ماه سال جاری ۲۰۰ دستگاه اتوبوس ناوگان حمل و نقل عمومی با رعایت بهداشت و فاصله اجتماعی در سطح شهر به مردم خدمات دهی می‌کنند

زارع با اشاره به اینکه ظرفیت هراتوبوس ۲۱ نفر خواهد بود افزود: تمام کسانی که از اتوبوس استفاده می‌کنند باید کنار شیشه نشسته و اجازه ندهند شخص دیگری در کنارشان بنشیند وهمچنین در صورت تکمیل ظرفیت از ایستادن اجتناب کنند. 
وی گفت: با توجه به اینکه اتوبوس‌ها روزانه ضد عفونی خواهد شد با این وجود بهتر است مسا فران از دست زدن به دستگیره‌ها، صندلی، شیشه و میله‌ها خودداری کنند.
 
 
منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..