اهداء ۵۰۰۰ ماسک بهداشتی به نانوایان استان یزد

تعداد ۵۰۰۰ ماسک بهداشتی و مقادیری مواد ضد عفونی کننده بین نانوایی‌های یزد توزیع خواهد شد.

به گزارش یزدی نیوز پایدار اردکانی مدیرکل غله استان از اهدای ۵۰۰۰ ماسک بهداشتی و مقادیری محلول ضدعفونی به نانوایان استان یزد خبر داد و افزود: نانوایان جهت دریافت این بسته بهداشتی به اداره کل غله و خدمات بازرگانی (سیلو گندم) مراجعه کنند.

مهندس پایدار اردکانی با توجه به جایگاه نان و تأمین آن توسط نانوایان، تأکید کرد: رعایت نکات بهداشتی در نانوایی‌ها بسیار حائز اهمیت است و باید مورد توجه جدی قرار بگیرند.
 
 
منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..