استاندار یزد در جلسه ویدیو کنفرانسی با وزیر کشور مطرح کرد:

خواهان تفویض اختیارات بیشتر به استان ها هستیم

استاندار یزد با اشاره به اینکه باید مقتضیات استان ها در اجرای طرح های مقابله با کرونا دیده شود، عنوان کرد: در همین راستا باید به استان ها اختیارات بیشتری تفویض شود.

به گزارش یزدی نیوز «محمد علی طالبی» در جلسه مشترک با استانداران، روسای دانشگاه ها و روسا نیروی انتظامی کشور که به ریاست وزیر کشور به صورت ویدیو کنفرانسی برگزار شد، با بیان اینکه استان یزد در مرکز جغرافیایی کشور قرار گرفته، عنوان کرد: هماهنگی برای کنترل تمامی راه ها و تعیین تکلیف فعالیت واحدهای صنعتی و معدنی در سطح کشور مورد انتظار است.

طالبی در انتها  با بیان اینکه باید مقتضیات استان ها در اجرای طرح ها دیده شود، خواهان تفویض اختیارات بیشتر به استان ها شد.
 
 
منبع:استانداری یزد
 

بخش نظردهی بسته شده است..