نگرانی کادر اورژانس یزد از چهارشنبه سوری

سازمان اورژانس یزد در آستانه چهارشنبه سوری و در اوج بحران کرونا نسبت به درگیر شدن با مسئله چهارشنبه سوری ابراز نگرانی می‌کند.

به گزارش یزدی نیوزاین روزها با توجه به شیوع کرونا، ماموریت‌های کادر درمان بیش از قبل شده و آن‌ها را به شدت درگیر مسئله کرونا کرده است اما با فرا رسیدن چهارشنبه سوری و حوادث ناشی از سهل انگاری‌ها در این روز، نگرانی فشاری مضاعف را برای کادر اورژانس و درمان مراکز درمانی به وجود آورده است که امیدواریم مردم با توجه به اهمیت در خانه ماندن این سنت دیرینه را به سال‌های بعد موکول کنند تا در شرایط کرونایی حاضر، چهارشنبه‌سوری امسال غوز بالا غوزی برای اورژانس و بخش درمان نشود.

 
دکتر «احمد دهقان» رییس سازمان اورژانس یزد در این رابطه به مردم هشدار داد و اظهار کرد: مردم چهارشنبه سوری امسال بیش از سال‌های قبل رعایت کنند و به هیچ وجه از خانه بیرون نروند.
 
وی با تاکید بر این که مردم به علت شیوع کرونا به هیچ وجه از خانه بیرون نروند، خاطرنشان کرد: علاوه بر این مهم، امسال کادر اورژانس درگیر مسئله کروناست و نباید عواملی مانند چهارشنبه سوری  بار اضافه‌ای را بر دوش این قشر اضافه کند.
 
 
منبع:ایسنا یزد

بخش نظردهی بسته شده است..